Cros d.o.o.

Dostupno

1. 10% rabata na redovne cijene za daljnju prodaju (ili opisati svoje uvjete prema profilu usluga) Ambalaža onečišćena opasnim tvarima (KB 15 01 10*) otpadna kosa (KB 18 01 04) infektivni otpad (18 01 03*) te otpadne dlake (18 02 03).

Cijena odvoza (usluga) 67,00 kn
Cijena zbrinjavanja onečišćene ambalaže 10,00 kn/kg
Cijena zbrinjavanja otpadne kose 10,00 kn/kg
Cijena zbrinjavanja infektivnog otpada 10,00 kn/kg
Cijena zbrinjavanja otpadne dlake 10,00 kn/kg

U istaknutim cijenama nije uračunat PDV, kojeg snosi Naručitelj.