Izmjene i dopune u Zakonu o zaštiti na radu

Navedene izmjene i dopune Zakona neće utjecati na smanjenje stupnja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na mjestu rada kod poslodavca, odnosno neće povećati rizik od nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, a osigurat će određeno administrativno rasterećenje poslodavaca. Naime, primjena pravila zaštite na radu na mjestima rada usklađena je sa svim Direktivama Europske Unije na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, od kojih naglašavamo:

  • Zakonom se ovaj put jasno određuje iznimka obveze provođenja odredbi zaštite na radu za obrtnike koji nemaju zaposlenih radnika niti naučnika.
  • U izradi procjene rizika potrebno je dokumentirano navesti sudjelovanje radnika. Navedeno se može dokazati potpisnom listom radnika kao sastavnim dijelom procjene rizika.
  • Uređuje se na način usavršavanja stručnjaka zaštite na radu da se njihova provedba osigura uz što manje administrativnih poslova i bez vođenja upravnog postupka.
  • Jasnije su propisane pojedine obveze, naročito one za čije neprovođenje su propisane prekršajne mjere, kao što su obveze prijave teške i smrtne ozljede na mjestu rada kod poslodavca .
  • Provedeno je usklađivanje pojedinih odredaba Zakona sa odredbama Zakona o radu, Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda te propisa iz nadležnosti graditeljstva.