Natječaj za radno mjesto TAJNIKA/ TAJNICE u Obrtničkoj komori Zagreb

Hrvatska obrtnička komora – OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB

Zagreb, Ilica 49  raspisuje 

 
                                                    N A T J E Č A J 
 
Za radno mjesto : TAJNIK/TAJNICA Obrtničke komore Zagreb 
 
1. Opis poslova i odgovornosti:
organizacija rada tijela Komore
odgovornost  za pravno poslovanje, provedbu i izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore
koordinacija rada Stručne službe Komore
koordinacija rada između Udruženja obrtnika i Komore
drugi poslovi po ovlaštenju tijela Komore
poslovna komunikacija i korespondencija
izrada pravnih akata, općih akata, odluka, sudskih podnesaka
pisanje stručnih priloga za web i Obrtnički list
iskustvo u vođenju projekata
rad sa strankama – pružanje stručnih savjeta iz poslovanja obrta
 
2. Potrebno obrazovanje i iskustvo:
VSS diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, ( preferencija pravnik/pravnica s rukovodećim iskustvom ) i minimalno tri godine radnog iskustva, na sličnim poslovima i radnim zadacima , ili VŠS /preddiplomski sveučilišni studij  ili trogodišnji stručni studij i 5 godina radnog iskustva .
Poželjno poznavanje funkcioniranja komorskog sustava ili iskustvo rada u nekoj drugoj državnoj instituciji 
 
3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:
izvrsne organizacijske sposobnosti
komunikacijske vještine
odgovornost za zakonitost rada i provođenja odluka
samostalnost
pouzdanost
točnost i ažurnost u radu
razvijene socijalne vještine
poznavanje uredskog poslovanja
poznavanje službenog/poslovnog protokola i bontona
dobro poznavanje pravopisa i gramatike hrvatskoga jezika
vješto služenje programima iz paketa MS Office
poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu
poslovna diskrecija
vještine poslovnog dopisivanja
vozačka dozvola B kategorije
 
S odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od šest mjeseci.
 
Komora zadržava pravo  poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu za zaposlenje. 
 
 
POSTUPAK PRIJAVE NA NATJEČAJ:
  • Pismena zamolba adresirana na: Hrvatsku obrtničku komoru – Obrtničku komoru Zagreb, Ilica 49/II  10 000 Zagreb s naznakom / prijava na natječaj - ne otvaraj  /
  • Uz pismenu zamolbu potrebno je priložiti: životopis, potvrdu mirovinskog osiguranja o podacima evidentiranim o radnom stažu te presliku diplome, i potvrdu o nekažnjavanju. 
  • Rok prijave na oglas je do ( uključujući ) 26.2.2020.godine.
 
Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.
 
Prijave dostavljene poslije roka za dostavu neće se uzeti u razmatranje.
 
Zahvaljujemo na interesu za rad u Hrvatskoj obrtničkoj komori – OBRTNIČKOJ KOMORI ZAGREB