Zagrebačka županija izdvojila 5 milijuna kuna za poticanje razvoja poduzetništva za 2018. godinu

Kako bi potaknula razvoj gospodarstva, Zagrebačka županija osigurala je 5 milijuna kuna za potpore za početak poslovanja, potpore za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti i potpore za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti.

Natječaj je namijenjen isključivo poduzetnicima s područja Zagrebačke županije, a ne i poduzetnicima s područja grada Zagreba.

Prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove i obrti koji su prema odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za

 • Područje C: Prerađivačka industrija
 • Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
 • Područje F: Građevinarstvo
 • Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Područje I: djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, izuzev skupine 56.3. Djelatnost pripreme i usluživanja pića
 • Područje J: Informacije i komunikacije
 • Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
 • Područje P: Obrazovanje
 • Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja
 • Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

Prihvatljive aktivnosti

 

Prihvatljive aktivnosti

Vrsta potpore

1.

Nabava (kupnja ili izrada) strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti 

- kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti

 

2.

Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme

- subvencije za početak poslovanja poduzetnika

- kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti

 

3.

Preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti 

- kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti

4.

Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera

- subvencije za početak poslovanja poduzetnika

- kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti

 

5.

Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)

- subvencije za početak poslovanja poduzetnika

- kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti

6.

Nabava uredskog i radnog namještaja

- subvencije za početak poslovanja poduzetnika

7.

Promocija i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i web shopa, internetsko oglašavanje, promotivni materijali)

- subvencije za početak poslovanja poduzetnika,

- kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti

 

Prijave se mogu dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

Zagrebačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo

Ulica grada Vukovara 72/V

P.P.  974

10001 Zagreb

ili osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb.

Prijave se dostavljaju do 26. lipnja 2018. godine.

Informacije, odgovori na dodatna pitanja, upute za prijavitelje i obrasci mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 25, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb, telefon 01/6009-457, telefax 6009-488, elektronska pošta: v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr ili uog@zagrebacka-zupanija.hr .

Upute za prijavitelje i obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr  ili u prilogu.

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon upute_za_prijavitelje_potpore_potic_poduzetnistva2018.doc239.5 KB
Microsoft Office document icon natjecaj_potpore2018_potic_poduzetnistva.doc205.5 KB
Microsoft Office document icon obrazac_prijave_pocetak_poslovanja.doc66.5 KB
Microsoft Office document icon obrazac_skupne_izjave.doc85.5 KB
Microsoft Office document icon obrazac_prijave_konkurentnost_neproizvodni.doc88 KB
Microsoft Office document icon obrazac_prijave_konkurentnost_proizvodni.doc89 KB
Microsoft Office document icon obrazac_izvjestaja_potic_poduzetnistva.doc79.5 KB
Microsoft Office document icon obrazac_izjave_o_potporama.doc47 KB
Microsoft Office document icon obrazac_izjave_o_potporama_povezanih_osoba.doc65.5 KB
Microsoft Office document icon obrazac_pregleda_racuna.doc72 KB