SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI S PODRUČJA OSIGURANJA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da za potrebe ovog ugovora, a sukladno Pravilniku iz članka 2.stavak 1. ovog Ugovora članove Artifex programa čine osobe koje su: 1.obvezni i/ili dobrovoljni članovi OKZ-a, 2) članovi Hrvatske obrntničke komore, ili 3) „vanjski“ članovi, te koji su ispunili pristupnicu i upisani su u bazu podataka odnosno registar Artifexa koji vodi OKZ. Ovi uvjeti moraju biti ispunjeni komulativno. Status člana programa pogodnosti Artifex, Osiguratelj će utvrditi uvidom u registar programa Artifex koju izdaje OKZ te obveznom provjerom baze podataka u registri Artifexa uvid u koji će OKZ, a za potrebe provedbe ovog Ugovora, omogućiti Osiguratelju. Osiguratelj neće pružati usluge osiguranja prema uvjetima iz Posebne ponude onim članovima Artifexa koji nisu podmirili komorski doprinos OKZ-u odnosno koji su kao takvi zavedeni u registru iz prethodnog stavka. Za svaku vrstu osiguranja će se zaključiti polica osiguranja kojom će biti utvrđeni:

 • predmet osiguranja,
 • osigurana svota,
 • bonus/malus,
 • premija,
 • način plaćanja premije,
 • trajanje osiguranja i vrijeme pokrića,
 • datum izdavanja police,
 • rizik obuhvaćen osiguranjem

POSEBNA PONUDA ZA ČLANOVE PROGRAMA POGODNOSTI ARTIFEX

1. Paket osiguranja Poduzetnik + Osiguranju obrtnika namijenjen je prvenstveno Allianzov paket osiguranja Poduzetnik +. Poduzetnik + je skup osigurateljnih proizvoda temeljem kojih ugovaratelj osiguranja (obrtnik) ostvaruje popuste definirane pravilima ovoga paketa. Proizvodi u sustavu paketa Poduzetnik +:

 • osiguranje imovine (osiguranje od požara, izlijeva vode, poplave, provalne krađe i razbojstva, loma stakla, loma stroja, potresa, prekida rada ili osiguranje elektroničke opreme)
 • osiguranje od odgovornosti
 • osiguranje od nezgode
 • osiguranje robe u prijevozu
 • prijevoznička odgovornost
 • osiguranje kasko brodica
 • osiguranje motornih vozila
 • putno osiguranje
 • zdravstveno osiguranje
 • životno osiguranje
 • dobrovoljni mirovinski fond

Na ugovoreni paket osiguranja obrtnik može ostvariti do 30% popusta na premiju osiguranja, ovisno o broju osiguranih opasnosti. 2. Paketi osiguranja prilagođeni pojedinim vrstama djelatnosti Pored paketa Poduzetnik +, Allianz će pripremiti posebnu ponudu prilagođenu specifičnim potrebama pojedine djelatnosti. U sklopu navedene ponude obrtnik može ostvariti i dodatne benefite. 3. Usluga Moj Allianz Također uz sklapanje paketa osiguranja Allianz će obrtniku ponuditi i uslugu Moj Allianz. Moj Allianz je besplatna usluga kojom klijent dobiva pregled svih polica osiguranja i uplata te prijavljenih šteta i isplata s bilo kojeg računala spojenog na Internet.