Raiffeisen Banka svim članovima programa Artifex omogućuje:

Kredite

Vrsta kredita
 • kunski kredit
 • kunski kredit s valutnom klauzulom
Namjena
 • obrtna sredstva
 • investicije
Rok otplate Do 36 mjeseci
Naknada za obradu zahtjeva 0,7 %, minimalno 500,00 kn, jednokratno
Ostali uvjeti i naknade Ostali uvjeti prema poslovnoj odluci banke.

Transakcijsko poslovanje

FlexiBIZ je poduzetnički paket čijim korištenjem možete ostvariti uštede pri ugovaranju i korištenju pojedinih usluga. Naknade u sklopu paketa znatno su povoljnije u odnosu na naknade koje se naplaćuju za pojedinačno ugovaranje usluga izvan paketa.

Članovima uključenim u Artifex Raiffeisen Banka nudi:

 • Otvaranje transakcijskog računa bez naknade
 • 10% popusta na iznos redovne naknade za korištenje FlexiBIZ poduzetničkih paketa.

Popust se odnosi na tri poduzetnička paketa:

 • FlexiBIZ STANDARD
 • FlexiBIZ BALANCE
 • FlexiBIZ BONUS

Svi paketi uključuju korištenje osnovnih proizvoda i usluga bez naknade:

 • Održavanje računa/Održavanje FlexiBIZ štednoga računa
 • Izdavanje debitne kartice - po korisniku
 • Naknada za internetsko bankarstvo

Dodatne informacije o paketima računa, financiranju kao i direktan kontakt s bankom, dostupne su na www.rba.hr

Popust se ostvaruje na novosklopljene ugovore. Za postojeće ugovore neće se automatski smanjivati naknada, već na zahtjev člana HOK-a koji je korisnik usluge.