​Autoklub Siget je najveći autoklub u Hrvatskoj s više od 35.000 članova i više od 100.000 zadovoljnih korisnika usluga.

Svim članovima programa pogodnosti Artifex programu nude: 

  1. 10% rabata na redovne cijene usluge u servisu Auto Sigeta d.o.o.
  2. 10% rabata na redovne cijene za ugrađene dijelove u servisu Auto Sigeta d.o.o.

Mijo Babić Auto Siget d.o.o.
Mob: 091/6526 201
email: mijo.babic@aksiget.hr
Web: www.aksiget.hr