• Promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pred tijelima Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
  • Davanje mišljenja i prijedloga kod donošenja propisa iz oblasti obrtništva.
  • Promicanje, organiziranje i sudjelovanje u obrazovanju za obrtnička zanimanja, sudjelovanje u licenciranju radionica za izvođenje praktične obuke, obavljanje pripreme za polaganje majstorskih ispita i osposobljavanje za obavljanje obrta, te vođenje potrebnih evidencija.
  • Pružanje pomoći obrtnicima kod nastupa na sajmovima, uspostavljanje poslovne suradnje i promicanje na tržištu.
  • Pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnivanja i poslovanja obrta.
  • Praćenje i analiziranje gospodarske politike i njezino djelovanje na obrtništvo.
  • Prikupljanje potrebnih podataka.
  • Obavljanje drugih zadaća određenih Zakonom i Statutom Komore.