Ispiti o stručnoj osposobljenosti mogu se polagati već nakon završene osnovne škole za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta.

POPIS ZANIMANJA ZA KOJA SE MOŽE POLAGATI ISPIT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Link na Popis zanimanja

U Obrtničkoj komori Zagreb ispiti se organiziraju u mjesecima:

 

 • Veljači (01.02. - 28.02.2024.)
 • Travnju (03.04. - 30.04.2024.)
 • Lipnju (03.06. - 28.06.2024.)
 • Listopadu (02.10. - 31.10.2024.)
 • Prosincu (02.12. - 20.12.2024.)

Prijavu za ispit potrebno je predati 30 dana prije početka ispita.

ZA PRIJAVU ISPITA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. PRIJAVNICU ZA ISPIT Link na prijavnicu
 2. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE
 3. RODNI LIST, kopija
 4. DOMOVNICU, kopija
 5. SVJEDODŽBU ZAVRŠENE OSNOVNE ili SREDNJE ŠKOLE ili DIPLOMU ZAVRŠENOG FAKULTETA, kopija

 

Cijena polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 159,27 EUR .

Troškovi ispita podmiruju se temeljem izdanog računa nakon prijave ispita.

Nakon uspješno položenog ispita izdaje se Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti.

STRUKTURA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

ISPITI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI SASTOJE SE OD 2 DIJELA:

 • Izrade praktičnog rada i /ili radne probe i provjere stručno-teorijskih znanja nužnih za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju za koje se polaže ispit.
 • Provjere znanja nužnih za samostalno obavljanje obrta (ispitna područja gospodarstvo i pravni propisi).

Praktični dio ispita polaže se u obliku radne probe/izrade uratka i obuhvaća provjeru usvojenih praktičnih vještina i umijeća u zanimanju za koje se polaže ispit. Stručno-teorijski dio ispita polaže se u usmenom obliku i obuhvaća provjeru stručno-teorijskih znanja nužnih za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju.

Dio ispita iz područja gospodarstva i pravnih propisa polaže se u usmenom obliku obuhvaća provjeru teorijskog znanja nužnih za bavljenje obrtom i poduzetništvom.

Programi ispita objavljeni su u Narodnim novinama: NN 101/1995, 5/2004 i 34/2012.

U slučaju da je kandidat u ranije stečenom obrazovanju stekao kvalifikaciju na temelju koje može biti oslobođen dijela ispita o stručnoj osposobljenosti podnosi Zahtjev za oslobođenje dijela ispita.

Link na Zahtjev za oslobođenjem dijela ispita

Sve informacije o prijavama, ispitima i literaturi za pripremu ispita možete dobiti u Uredu za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49, Zagreb.

tel: 01/ 48 06 545, 01/ 4806 553, 01/ 4806 541, 01/ 4806 543

e-mail: obrazovanje@okz.hr

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem projekta „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ vrši povrat do 80% iznosa opravdanih troškova za pripremu i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti.