Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.

U svrhu dobivanja dozvole/licencije za prijem naučnika ispit mogu prijaviti:

  • osobe koje imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikaciji za koju traže dozvolu/licenciju
  • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem

Za prijavu ispita potrebno je dostaviti:

  • Ispunjenu prijavnicu za ispit
  • Osobnu iskaznicu ili putovnicu, kopija
  • Rodni list, kopija
  • Svjedodžbu o završenoj srednjoj školi (minimalna razina 4.1), diplomu ili drugu javnu ispravu kao dokaz stečene razine kvalifikacije – kopija.

Sadržaj ispita

  1. Pismeni dio (provjera teorijskih znanja)
  2. Praktični dio (izrada pisane priprave za poučavanje učenika i demonstracija postupaka poučavanja i vrednovanja na konkretnom zadatku)

Ispit se polaže prema programu koji je utvrđen Pravilnikom o programu ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju, NN 107/2020.

Cijena ispita:

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju cijena ispita iznosi 106,18 EUR.

Svaki kandidat prilikom službene prijave ispita uplaćuje akontaciju za polaganje ispita u iznosu od 26,54 EUR . Iznos akontacije sadržan je u cijeni ispita i zadržava se u svrhu administrativnih troškova u slučaju odustajanja od polaganja ispita.

Najkasnije do izlaska na pisani dio ispita kandidat je dužan uplatiti preostali dio iznosa od 79,63 EUR 

Priznavanje ispita

Putem stranice https://obrazovanje.hok.hr može se Hrvatskoj obrtničkoj komori predati zahtjev za priznavanje ovog ispita na temelju prethodno stečenog obrazovanja koje se dokazuje odgovarajućom ispravom.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem projekta „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ vrši povrat do 80% iznosa opravdanih troškova za polaganje ispita iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju.