Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta.

Majstorski ispiti mogu se polagati za sljedeća zanimanja:

Link na popis

Majstorski ispit najviši je stupanj obrazovanja u obrtničkim zanimanjima kojim se stječe strukovna kvalifikacija i titula majstora. Polaganjem majstorskog ispita stječe se V. razina obrazovanja prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koja je povezana s istom razinom obrazovanja u Europskom kvalifikacijskom okviru te omogućuje konkurentnost i mobilnost na europskom tržištu rada.

Majstorski ispit je državno priznati ispit, a majstorska diploma je vrijednosni dokument koja je dokaz stručnosti i kvalitete te otvara mogućnosti za daljnje napredovanje u karijeri, za otvaranje tvrtke-obrta, izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja i veću konkurentnost u predstavljanju i poslovanju.

Sukladno Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica NN 42/08 za određena zanimanja položen majstorski ispit uvjet je za otvaranje obrta ili vođenje poslovanja, a može se polagati i u svrhu stjecanja više kvalifikacije, ishođenje dozvole/licencije za prijem naučnika za učenike koji se školuju po JMO programima ili u slučaju kada osoba nema završenu odgovarajuću srednju stručnu spremu za otvaranje određenog obrta ali ima potrebno radno iskustvo u tom zanimanju.

Link na pravilnik

POLOŽEN MAJSTORSKI ISPIT

UVJET JE ZA OTVARANJE OBRTA I VOĐENJE POSLOVANJA U TVRTKAMA

ZA SLJEDEĆA ZANIMANJA:

 

 1. ALATNIČAR
 2. AUTOELEKTRIČAR
 3. AUTOMEHANIČAR
 4. AUTOSERVISER
 5. BRAVAR
 6. DIMNJAČAR
 7. ELEKTROINSTALATER
 8. ELEKTROMEHANIČAR
 9. ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR
 10. FRIZER
 11. GRADITELJ BRODOVA
 12. KEMIJSKI ČISTAČ
 13. KLESAR
 14. KOTLAR
 15. KROJAČ MUŠKE ODJEĆE
 16. KROJAČ ŽENSKE ODJEĆE
 17. KRZNAR
 18. KUHAR
 19. MESAR
 20. NATKONOBAR
 21. OBUĆAR
 22. OČNI OPTIČAR
 23. ORTOPEDSKI OBUĆAR
 24. PEDIKER
 25. PLINOINSTALATER
 26. PRECIZNI MEHANIČAR
 27. PUŠKAR
 28. SLASTIČAR
 29. STAKLAR
 30. STOLAR
 31. STROJOBRAVAR
 32. TESAR
 33. TRGOVAC
 34. VODOINSTALATER I INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
 35. ZIDAR
 36. ZLATAR

U CILJU STJECANJA VIŠE KVALIFIKACIJE,

ZA VOĐENJE POSLOVANJA I DOBIVANJE LICENCE ZA PRIJEM NAUČNIKA

 

MAJSTORSKI ISPITI MOGU SE POLAGATI ZA SLJEDEĆA ZANIMANJA:

 1. AUTOLAKIRER
 2. AUTOLIMAR
 3. BRODSKI MEHANIČAR
 4. FASADER
 5. FOTOGRAF
 6. GALANTERIST
 7. GLAZBALAR
 8. GRADITELJ ORGULJA
 9. KLOBUČAR
 10. KOVAČ
 11. KOZMETIČAR
 12. KROVOPOKRIVAČ
 13. INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
 14. LIMAR
 15. LJEVAČ
 16. MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
 17. MLINAR
 18. MLJEKAR
 19. PEĆAR
 20. PEKAR
 21. PISMOSLIKAR
 22. SOBOSLIKAR-LIČILAC
 23. TAPETAR
 24. TOKAR
 25. URAR
 26. VODOINSTALATER

U Obrtničkoj komori Zagreb ispiti se održavaju u dva ispitna roka:

 1. proljetni rok: ožujak/svibanj: održava se u terminu od 25.03.2024. do 03.05.2024.- zadnji dan prijave: 9.02.2024.
 2. jesenski rok: studeni/prosinac: održava se u terminu od 04.11.2024. do 13.12.2024.- zadnji dan prijave: 20.09.2024.

ZA PRIJAVU ISPITA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • PRIJAVNICU ZA ISPIT,
 • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE
 • RODNI LIST - kopija
 • DOMOVNICU - kopija
 • POMOĆNIČKU/ZAVRŠNU SVJEDODŽBU - kopija
 • ZA DOKAZ RADNOG ISKUSTVA:
  • KOPIJU RADNE KNJIŽICE (ukoliko je radno iskustvo potrebno za pristupanje majstorskom ispitu stečeno prije 01.07.2013.)
  • ELEKTRONIČKI ZAPIS O RADNO PRAVNOM STATUSU (E-RADNA KNJIŽICA) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dostupno i putem usluge e-Građani),
  • KOPIJE UGOVORA O RADU
  • ili - POTVRDE O RADNOM ISKUSTVU u zanimanju za koje se ispit polaže-ovjerene kod javnog bilježnika,
  • ili - kopiju Obrtnice (za osobe koje imaju otvoren obrt)
 • UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ILI ZAŠTITU NA RADU – kopija

Originali dokumenata donose se na uvid.

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu

- Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

- Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

- Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

Struktura majstorskih ispita

 

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela:

 • izrade praktične zadaće i radne probe,
 • provjere stručno-teorijskih znanja prijeko potrebnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu,
 • provjere znanja u području gospodarstva i pravnih propisa o obavljanju obrta i poslovnim knjigama,
 • provjere osnovnih znanja potrebnih za podučavanje naučnika (teorijski i praktično).

Praktični dio ispita:

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita ispitanik izrađuje jedan ili više predmeta odnosno obavlja uslugu koju mu odredi ispitna komisija, ako je to propisano programom majstorskog ispita. Praktični dio ispita uvjet je za pristupanje ostalim dijelovima ispita. Nakon uspješno položenog praktičnog dijela majstorskog ispita ispitanik može pristupiti ostalim dijelovima ispita. Ako ispitanik ne položi praktični dio majstorskog ispita, ne može pristupiti ostalim dijelovima ispita i upućuje se na ponavljanje ispita u idućem ispitnom roku.

Stručno-teorijski dio majstorskog ispita:

Stručno-teorijskim dijelom majstorskog ispita provjeravaju se stručno teoretska znanja neophodna za vješto obavljanje poslova u zanimanju za koje se polaže majstorski ispit.

Ispit iz područja gospodarstva i pravnih propisa:

Ispitom iz područja gospodarstva i pravnih propisa provjeravaju se znanja iz područja gospodarstva i pravnih propisa vezana uz otvaranje obrta, obavljanje obrta , vođenje poslovanja i poslovnih knjiga i sl.

Ispit iz osnovnih znanja potrebnih za podučavanje naučnika - Radna pedagogija

Ispit iz osnova podučavanja naučnika polaže se pismeno i praktično.

Na pismenom dijelu ispita provjeravaju se znanja o jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtnička zanimanja, procesu naukovanja, izobrazbi u obrtničkoj radionici, planiranju i provođenju naukovanja, zakonskim propisima u području obrazovanja i sl. Praktični dio ispita obuhvaća pismenu pripremu i izvođenje praktične poduke naučnika. Na praktičnom dijelu ispita iz osnova podučavanja naučnika provjeravaju se znanja i sposobnosti ispitanika u podučavanju naučnika na temelju izrađene pismene pripreme koja se predaje ispitnoj komisiji u 2 primjerka. Na praktičnom dijelu ispita ocjenjuje se pismena priprema kao i vještine prenošenja znanja naučnicima .

Programi majstorskih ispita objavljeni su u Narodnim novinama broj: 102/95, 57/96, 125/97, 5/2004, i 10/2006.

Programe majstorskih ispita za svako pojedino zanimanje možete pronaći klikom na poveznicu: Više o majstorskom ispitu

U slučaju da je kandidat u ranije stečenom obrazovanju stekao kvalifikaciju na temelju koje može biti oslobođen dijela ispita podnosi Zahtjev za oslobođenje dijela ispita.

Link na Zahtjev za oslobođenjem dijela ispita

Literatura za polaganje ispita

Ispitna pitanja iz struke i literaturu iz područja prava, gospodarstva i radne pedagogije mogu se kupiti u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb.

Pripreme/predavanja za polaganje majstorskih ispita provodi i organizira:

 

Obrtničko učilište, Ilica 49/I, Zagreb

Telefon: (01) 48 26 012

e-mail: prijave@obrtnicko-uciliste.hr

Cijena majstorskog ispita

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 345,08 EUR.

Troškovi ispita podmiruju se temeljem izdanog računa nakon prijave ispita.

Nakon uspješno položenog ispita izdaje se izdaje se DIPLOMA o majstorskom zvanju (majstorska diploma).

Sve informacije o prijavama, ispitima i literaturi za pripremu ispita možete dobiti u Uredu za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49, Zagreb.

tel: 01/ 48 06 545, 01/ 4806 553, 01/ 4806 541, 01/ 4806 543

e-mail: obrazovanje@okz.hr

Za informacije o pripremama za polaganje majstorskoga ispita možete se obratiti u Obrtničko učilište, Ilica 49/I, Zagreb, tel: 01/ 48 26 012

info@obrtnicko-uciliste.hr

https://www.obrtnicko-uciliste.hr/majstorski

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem projekta „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ vrši povrat do 80% iznosa opravdanih troškova za pripremu i polaganje majstorskih ispita.