Obrtnička komora Zagreb članica je Hrvatske obrtničke komore, koja u svom sastavu ima 20 područnih obrtničkih komora s oko 90.000 obrtnika.

U Obrtničku komoru Zagreba učlanjeno je 14 udruženja obrtnika s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, od kojih 5 na strukovnom načelu i 9 na teritorijalnom i mješovitom načelu s oko 24 000 obrtnika.

Članstvo u Komori je prema zakonskim propisima obvezno, a moguće je i dobrovoljno biti član Komore za sve one koji svojom djelatnošću unaprjeđuju rad i poslovanje obrta. Takvi su članovi izjednačeni s obveznim članovima u svim pravima i obvezama.

Sredstva za rad Komore osiguravaju se iz doprinosa koje plaćaju članovi, prihoda od imovine, naknade na usluge i drugih izvora.