• 20% rabata na oglašene cijene seminara i edukacija iz područja sustava upravljanja kvalitetom, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, sigurnost hrane i drugih ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP)
  • 30% rabata na redovne cijene certifikacijskih, nadzornih i re-certifikacijskih audita iz područja sustava upravljanja ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP). Popust vrijedi za nove certifikate kao i za prelaske sa certifikata drugih certifikacijskih kuća, bilo kada tijekom trajanja certifikata.

CRO CERT – Centar za certificiranje sustava upravljanja d.o.o. Bulićeva 14/II 10000 Zagreb tel. 01 60 440 70 fax. 01 60 444 53

e-mail : cro-cert@cro-cert.hr
Web: www.cro-cert.hr