Tvrtka DIP INSPEKT pruža usluge: 

  • ZAŠTITE NA RADU- Izrada procjene rizika, pregledi i ispitivanja radne opreme, mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima, osposobljavanje radnika za zaštitu na radu, vođenje poslova zaštite na radu, izrada svih elaborata i dokumenata u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (pravilnika, planova evakuacije i spašavanja, evidencija, ...), izrada plana evakuacije i spašavanja i osposobljavanje odgovornih osoba.
  • ZAŠTITE OD POŽARA- Osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom. 
  • ENERGETSKI CERTIFIKAT- Izrada energetskog certifikata. 
  • HACCP SUSTAV- Implementacija HACCP sustava. 

Svim korisnicima programa pogodnosti Artifex DIP INSPEKT omogućuje: 

  1. 15% popusta na redovne cijene za krajnju potrošnju

KONTAKT: 

info@dipinspekt.hr

__________________________________

097 789 23 23 Ivica Parać

ivica@dipinspekt.hr

___________________________________

091 409 7409 Davor Majstorović

davor@dipinspekt.hr