1. 10% rabata na redovne cijene za daljnju prodaju
  2. 10% rabata na redovne cijene za krajnju potrošnju