GavroProm

SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI

Kupac će se identificirati Artifex iskaznicom Hrvatske obrtničke komore – Obrtnička komora Zagreb ili drugim dokumentom koji potvrđuje status člana komore te mu omogućuje primjenu prava iz ovog ugovora. 

Svim korisnicima programa Artifex, Gavroprom d.o.o. omogućuje: 

  • 17% rabata za gotovinsko/ virmansko i jednokratno plaćanjeMAESTRO/MASTER/VISA karticama, uz mogućnost dodatnih rabata

Pogodnosti se ostvaruju na blagajni i ne mogu se kombinirati s drugim popustima i akcijama. Roba se prodaje na paritetu fco skladište Prodavatelja u Zagrebu, Av. V. Holjevca 42 b. Datumom plaćanja podrazumijeva se datum kada su sredstva stigla na račun Prodavatelja. Ukoliko Kupac ne podmiri svoje obveze u navedenom roku, Prodavatelj će obračunati zakonske zatezne kamate. Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Zagreb ne odgovara za preuzete obaveze svojih članova – Kupaca, već oni za svoje obveze odgovaraju samostalno u cijelosti. Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje robe obavlja se kada Kupac preuzima robu na odredištu kojeg je odredio. Kupac je dužan prigovor na količinu i kvalitetu (vidljivi nedostaci) staviti odmah prilikom preuzimanja robe, dok je prigovore koji se odnose na skrivene nedostatke robe dužan staviti Prodavatelju najkasnije u roku od osam dana od dana preuzimanja. U slučaju reklamacija primljenih proizvoda, Kupac je dužan sačiniti detaljan opis nedostataka, navesti točan broj i datum otpremnice ili računa Prodavatelja. Osim toga, Kupac je dužan omogućiti Prodavatelju neposredni uvid u stanje robe u pogledu koje stavlja prigovor. Prodavatelj se obvezuje prihvatiti samo one reklamacije koje će biti pravodobne, osnovane te popraćene odgovarajućom urednom dokumentacijom i eventualnim povratom proizvoda koji su predmet prigovora.

Za više informacija o proizvodima i uslugama Gavroproma posjetite www.gavroprom.hr