INA d.d.

Poštovani, u cilju poticaja razvoja obrtničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Obrtničkom komorom Zagreb, a u sklopu programa pogodnosti Artifex, nudimo Vam povoljnije uvjete korištenja INA kartice. Za ostvarivanje pogodnosti INA kartice potrebno je pristupanje u članstvo INA kartice.

INA kartica

INA kartica je međunarodna kartica namijenjena pravnim osobama koju možete koristiti na svim prodajnim mjestima INA, d.d. kao i na drugim prodajnim mjestima na kojima je istaknut znak INA kartice u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Slovačkoj. INA karticu možete koristiti i za plaćanje cestarina, tunelarina i mostarina na svim pravcima autocesta u Hrvatskoj kao i vezivanje trajnih naloga ENC uređaja HAC-a. INA kartica Vam omogućuje potpunu sigurnost, brzu i kvalitetnu uslugu i iznad svega - štedi vrijeme.

Učlanjenje INA kartica

Ako ste zainteresirani za pristupanje u članstvo INA kartice, popunjen Zahtjev za izdavanje INA kartice uz priloženu dokumentaciju dostavite nam na našu adresu: INA, d.d., INA kartica, Avenija V.Holjevca 10, 10020 Zagreb.Zahtjev za izdavanje INA kartice možete dobiti na Ininim benzinskim postajama, u Ininom Sektor kartičnog poslovanja u Zagrebu, AV. Holjevca 10 ili preporučujemo preuzimanje Zahtjeva sa naše web stranice.

Potrebna dokumentacija: 1.Za A-INA karticu:

A-INA kartica namijenjena je korisnicima Ininih prodajnih mjesta u Republici Hrvatskoj koji pravo na kupnju realiziraju na temelju avansnih uplata na poslovni račun INA kartice. A-INA kartica omogućuje njezinom korisniku da nakon uplate sredstava koristi A-INA karticu(e) do visine uplaćenog iznosa na prodajnim mjestima INE i time ostvaraju pravo na R-1 račun te može planirati svoje poslovanje bez brige o gotovini. A INA kartica za pravne osobe može se koristit i za plaćanje cestarina. Korisnicima A-INA kartice ne naplaćuje se članarina.

 • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
 • uz Zahtjev za izdavanje INA kartice na registarsku oznaku vozila potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole
 • izjava potpisana od vlasnika obrta i ovjerena pečatom obrta, koja sadrži navod da želite avansni ugovor, te ime i prezime kontakt osobe, njen broj telefona i faksa

2. Za INA karticu:

 • presliku Izvatka iz obrtnog registra (koji sadrži važeće matične podatke subjekta)
 • original BON-2 ili SOL 2 za glavni račun ne stariji od 10 dana
 • preslika potpisnog kartona kod institucije ovlaštene za obavljanje poslova platnog prometa
 • Potvrda o stanju poreznog duga od Porezne uprave ne stariju od 30 dana
 • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
 • uz Zahtjev za izdavanje INA kartice na registarsku oznaku vozila potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole
 • izjavu koja sadrži predviđenu ukupnu mjesečnu potrošnju za sve INA kartice izraženu u kunama (limit), popis poslovnih računa, IBAN, broj zaposlenih i ime kontakt osobe, njen broj telefona i faks

Dodatne pogodnosti:

 • INA kartica za kreditni model korištenja kartica nudi vezivanje INA kartice na trajni nalog HAC ENC uređaja. Uređaj se veže za karticu i nije potrebno uplaćivati sredstva jer se svi troškovi ispostavljaju jednom mjesečnom na računu što INA šalje.
 • Na jednom računu dobivaju se svi troškovi vezano za cestarine, ENC uređaje i za troškove goriva. Nema nadoplaćivanja ENC i brige oko količini sredstava na ENC uređaju.
 • Popusti koji se ostvaruju na cestarinama putem korištenja HAC ENC uređaja navedeni su u tablici kako slijedi, ua napomenu da popuste daje koncesionar koji se iskazuju odmah na prolazu kroz ENC traku:

VRSTA PROIZVODA

POPUST (%)

ENC trajni nalog

13,04

ENC trajni nalog za III i IV skupinu

30,43

ENC trajni nalog za III i IV skupinu - EURO 4

33,43

ENC trajni nalog za III i IV skupinu - EURO 5

35,43

 • Besplatna on-line usluga za korisnike INA kartice. Mogućnost limitiranja i blokiranja pojedinih kartica, te apsolutne kontrole i pregled troškova.
 • Sniženje cijena navedenih goriva je s uključenim PDV-om gdje se primjenjuje odmah pri kupnji. Goriva kupljenja i na tim BP ulaze u količine vezane za popust gdje se i na njih primjenjuje rabatna politika popusta na navedenu godišnju količinu.

Za sva pitanja obratite te nam se na kontakt: INA kartica, Avenija V. Holjevca 10, tel.: (01) 6451 304, faks: (01) 6452 531 S poštovanjem, INA Kartica