itialuS UTTRCO je internacionalno poduzeće sa sjedištem u Velikoj Britaniji – Londonu i lokalnim uredima u Hrvatskoj, Indiji, Kataru, Egiptu i na Filipinima.

Svim korisnicima Artifex programa i Artifex kartice, itialuS UTTRCO daje sljedeće popuste: 

  • računovodtsvo i knjigovodstvo: 10% popusta
  • obračun plaće: 10% rabata na redovnu cijenu
  • GDPR usluge: 10% rabata na redovnu cijenu 
  • usluge pravnog savjetovanja i pravnog usklađivanja- 10% rabata na cijenu
  • povrat inozemnog PDV-a obračunatog po troškovima službenih putovanja- 10% rabata na redovnu cijenu
 
U domeni svog poslovanja itialuS UTTRCO pruža  klijentima sljedeće usluge:
 
  • Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
  • Obračun plaća
  • Povrat inozemnog PDV-a obračunatog po troškovima službenih putovanja (na usluge poput smještaja zaposlenika, troškova hotela, motela, prehrane – restorana, troškova lokalno pruženih usluga, taxi, javni prijevoz, rent a car, troškovi goriva, cestarina, vinjeta, tunelarina i dr. možete ostvariti povrat obračunatog PDV-a)
  • GDPR uslugama
  • Usluge pravnog savjetovanja i pravnog usklađivanja
  
Pružaju mogućnost jednostavnog poslovanja, dostavu dokumentacije elektronskim putem, organizaciju prikupa dokumentacije, vođenje poslovnih knjiga u poslovnom prostoru. 
 
Već dugi niz godina uspješno surađuju sa nizom lokalnih i globalnih klijenata.
 
Sve spomente usluge pružene su od strane stručnog tima itialuS Human Resources s dugogodišnjim radnim iskustvom u svakom segmentu. Garantiraju najkonkurentnije cijene na tržištu te ujedno pružanje usluga na najvišem nivou kvalitete!
 
KONTAKT PODACI:
 
itialuS UTTRCO d.o.o.
Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb
Kontakt osoba: Boris Bošnjak, Business Development Manager
Tel: +385 1 6397 041
Mob: + 385 99 4905 757