Hotel Puntijar

35% rabata na redovne cijene za noćenje u Hotelu Puntijar, popust se odnosi i na partnere Članova Posrednika ako isti izvrši rezervaciju bez obzira tko plaća izvršenu uslugu.

Kuća Puntijar d.o.o.
Gračanska cesta 65
10000 Zagreb

Tel: +385 1 6457 900
Fax: +385 1 6457 901
e-mail: info@hotelpuntijar.com, rezervacije@hotelpuntijar.com
Web: www.hotelpuntijar.com