Svim korisnicima Artifex programa MURIS nudi:

  • 2% rabata na redovne cijene u tom trenutku.

PRAVNA ZAŠTITA:

Na spomen riječi pravo ili zakon mnogi odmah pomisle na velike količine nerazumljivih stavaka, suhoparnih pravnih propisa pisanih nekim "stranim" jezikom, te odvjetnike i suce u sudnicama.
No priča često počinje mnogo ranije. Na primjer, pravnom poteškoćom iz svakodnevnog života ili tužbom. Tada kreću pitanja: što trebam sada učiniti? Imam li osiguranje troškova pravne zaštite? Trebam li odvjetnika? Da se barem mogu s nekim posavjetovati!
S odgovorima na ova i slična pitanja započinje proces pravne zaštite koju vam ovaj proizvod omogućuje.

MURIS vam nudi jedinstveno i sveobuhvatno rješenje osiguranja troškova pravne zaštite po uzoru na rješenja koja na temelju svoje dugogodišnje europske prakse primjenjuje ERGO grupa putem D.A.S.-a, vodećeg specijalista u pružanju usluga pravne zaštite.
Ovo osiguranje troškova pravne zaštite predstavlja posebnu vrstu osiguranja u kojem osiguravatelj nadoknađuje osiguraniku troškove ostvarivanja pravnih interesa, te troškove pravnoga zastupanja i pravne zaštite u raznovrsnim pravnim postupcima koji se vode pred sudovima i raznim državnim tijelima kao i troškove izvan sudskog rješavanja sporova.
Sklapanjem ugovora o osiguranju troškova pravne zaštite ovisno o ugovorenom paketu, na raspolaganju vam je:

- telefonsko savjetovanje sa stručnjacima kad god vam je potrebno
- besplatna telefonska linija 24 sata, 7 dana tjedno za slučajeve nužde povezane s prometnim nezgodama
- osobno pravno savjetovanje sa stručnjacima za pravnu zaštitu - s timom renomiranih odvjetnika, odnosno odvjetnika prema vašem odabiru
- ako imate vlastitog odvjetnika, osiguravatelj će vam pokriti troškove tog angažmana
-  pokriveni troškovi do čak 100.000,00 kn po jednom osiguranom slučaju
- osiguranje troškova pravne zaštite u smislu ostvarivanja ili zaštite vaših prava, bilo da je riječ o mirnom ili sudskom postupku i bilo da je riječ o obrani od optužbe ili ishođenju vaših prava
- naknada troškova za pravno tumačenje i naknada troškova za stručno mišljenje

Osiguravatelj preuzima na sebe naknadu troškova:

- sudskog ili upravnog postupka
- odvjetnika
- vještačenja
- sudskih ili upravnih/administrativnih pristojbi i biljega
- svjedoka i sudskih tumača
- mirenja pri rješavanju sporova
- beskamatnog zajma za polaganje jamčevine u kaznenim postupcima

Osiguranjem troškova pravne zaštite, ovisno o ugovorenom paketu, pokrivena su dva osnovna područja:

Obitelj

- pokriće obuhvaća naknadu troškova pravne zaštite za osiguranika i članove njegove obitelji
- omogućava vama i članovima vaše obitelji ostvarivanje pravnih interesa u područjima u kojima najčešće dolazi do pravnih sporova, primjerice u području kaznenog i prekršajnog prava, području obveznog i stvarnog prava, u slučaju odštetnih parnica ili u slučaju potrebnog pravnog savjetovanja.

Također, ovim proizvodom obuhvaćeno je i radno pravo - zaštita pred poslodavcem ili u kombinaciji sa sudskom zaštitom u radnim sporovima.

Promet i vozilo

- pokriće obuhvaća naknadu troškova pravne zaštite za vlasnika i ovlaštene vozače motornih vozila
- omogućava vama i članovima vaše obitelji zaštitu interesa i ostvarenje zakonskih prava u raznim potencijalnim sporovima povezanima s događajima koji uključuju korištenje vozila i sudjelovanje u prometu

Ako se nađete u situaciji da morate koristiti ugovorenu pravnu zaštitu samo kontaktirajte pravni tim vašeg osiguravatelja.

FINANCIJSKO POSREDOVANJE

MURIS preko svojih članica, licenciranih pravnih osoba, na jednom mjestu omogućuje uvid u trenutnu ponudu svih bankarskih kuća i prema željama i mogućnostima klijenta posreduje u ishođenju najpovoljnijeg kredit

 

KONTAKT:

Predsjednik: dr. sc. Spase Vulić

Dopredsjednik: Slobodan Vračar

Tajnik: Miran Rakić

 

e-mail: muris.unija.zg@gmail.com

Kontakt broj: 097/7587-234