Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

10% rabata na redovne cijene svojih usluga

01 40 02 304
e-mail: katarina@zrinski.org
Web: http://www.zrinski.org/katarina/

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski

10% rabata na redovne cijene svojih usluga

01 36 47 099
e-mail: nikola@zrinski.org
Web: http://www.zrinski.org/nikola/

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski

10% rabata na redovne cijene svojih usluga

01 40 02 300
e-mail: petar@zrinski.org
Web: http://www.zrinski.org/petar/