Usluga priključka sustava protuprovale na dojavni centar Davatelja usluga i pružanje usluga intervencije po alarmnom događaju, sa uključenim neograničenim brojem intervencija

  1. 30% rabata na redovne cijene
  2. Usluga ugradnje sustava protuprovale i videonadzora - 20% rabata na redovne cijene