SAMOBORKA

Sporazumne strane utvrđuju da se plaćanje robe odvija pod slijedećim uvjetima:

  • uplatom unaprijed, prije isporuke robe uz cassa sconto 5 %
  • kreditnom karticom
  • uplatom u roku od 30 dana uz prethodno dostavljanje zadužnice te ostale dokumentacije Kupca - rješenje obrtnog registra, bonitet, dokaz o ovlaštenom potpisniku

Sporazumne strane utvrđuju da će Kupcima, članovima hrvatske obrtničke komore - Obrtničke komore Zagreb, Prodavatelj odobriti rabat od 12% na proizvode iz svog proizvodnog i prodajnog asortimana. Izuzeto od ovako utvrđenog rabata, Kupac i Prodavatelj mogu ugovoriti i drugačije rabate ovisno o obostranom interesu, a svaki takav odnos urediti će se posebnom ponudom Prodavatelja.

Roba se prodaje na paritetu fco skladište Prodavatelja u Samoboru, Zagrebačka 32 a, a uz prethodni dogovor i u Zagrebu , B. Adžije 12.