Select poslovanje svim Artifex članovima omogućuje:

Identifikaciju i analizu postojećih rizika za osiguranje

  • utvrđivanje rizika kojima ste izloženi i koji ugrožavaju Vaše poslovanje
  • izrada prijedloga za optimalno osigurateljno pokriće te načina osiguranja

Reviziju postojećih polica osiguranja

  • analiza važećih polica osiguranja
  • izrada prijedloga i preporuka radi postizanja kvalitenijeg osigurateljnog pokrića u skladu s Vašim stvarnim potrebama

Ugovaranje osiguranja

  • priprema dokumentacije i pregovaranje s osigurateljima radi izrade ponuda osiguranja
  • analiza ponuda i izbor najbolje ponude u odnosu na osigurateljno pokriće, gdje najbolje znači najpovoljnije s obzirom na premiju, ali i uvjete osiguranja koji su sastavni dio ugovora o osiguranju
  • kontrola izdanih polica osiguranja i njihova administracija
  • briga o istecima polica osiguranja i njihovoj pravovremenoj obnovi

Pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva

  • sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz procjenu štete i rješavanje odštetnog zahtjeva
  • briga o optimalnoj i ekspeditivnoj naknadi štete

Davatelj usluge se obvezuje obavljati gore navedene usluge bez ikakvih dodatnih naknada od strane Posrednika prodaje i članova Hrvatske obrtničke komore.