UNIQA osiguranje svim članovima programa Artifex omogućuje: 

  • 10% popusta prilikom sklapanja ugovora o osiguranju: za osiguranje imovine, osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja od odgovornosti i putno osiguranje

Također, prilikom sklapanja Ugovora o osiguranju dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, članovi Artifexa ostvaruju pravo na sljedeća pokrića: 

POKRIĆA Comfort
Specijalistički pregledi na med. indikaciju do ugovorenog godišnjeg iznosa 1.000 kn
Dijagnostički postupci na med. indikaciju do ugovorenog godišnjeg iznosa 3.000 kn
Korištenje izvan ugovornih zdravstvenih ustanova DA
Specijalistika i dijagnostika u RH 50% iznad godišnjeg iznosa DA

Unutar godišnjeg iznosa za specijalističke preglede i diganostičke postupke:

Preventivni ginekološki pregledi 1 godišnje
Preventivni UZV dojki iznad 30. godina starosti 1 u 2 godine
PSA 1 godišnje
UZV prostate iznad 30 godina starosti 1 u 2 godine
GODIŠNJA PREMIJA 750,00 kn
POLUGODIŠNJA PREMIJA 375,00 kn
KVARTALNA PREMIJA 187,50 kn
MJESEČNA PREMIJA 62,50 kn

 

Participacije i doplate za lijekove s dopunske liste lijekova Neograničeno pokriće
GODIŠNJA PREMIJA 663,00 kn
POLUGODIŠNJA PREMIJA 335,00 kn
KVARTALNA PREMIJA 170,00 kn
MJESEČNA PREMIJA 58,00 kn