Zagrebačka filharmonija svim je članovima programa pogodnosti Artifex omogućila:

1. 30% rabata na redovne cijene za daljnju prodaju
2. 30% rabata na redovne cijene za krajnju potrošnju