ZAGREBINSPEKT d.o.o. za kontrolu i inženjering, Zagreb, Draškovićeva 29, najveće je trgovačko društvo u RH za pružanje usluga na području sigurnosti u radnom i životnom okolišu.
 
Temeljem dobivenih ovlaštenja i akreditacija pružaju usluge iz slijedećih područja:
 • zaštite na radu (sigurnosti i zaštite zdravlja na radu)
 • zaštite od požara
 • mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša
 • terenska mjerenja zračne i udarne zvučne izolacije
 • ispitivanje vodonepropusnosti zrakom i vodom
 • inspekcija dizala
 • ispitivanja u Ex prostoru (sigurnosti prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom)
 • zaštite okoliša
 • energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada
 • ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija
 • ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
 • ispitivanje ventilacijskih sustava
 • ostalih tehničkih ispitivanja pojedinih sustava i proizvoda
Svim članovima progradam pogodnosti Artifex Zagrebinspekt nudi: 
 1. 10-20 % popusta na redovne cijene za sve usluge koje Davatelj obavlja, a ovisno o obimu posla