1. 40 % rabata na redovne cijene za daljnju prodaju, uz garanciju najniže cijene na tržištu
  2. 40 % rabata na redovne cijene za krajnju potrošnju, uz garanciju najnže cijene na tržištu
  3. Popusti na pakete usluga
  4. Vođenje poslova zaštite na radu po obrtniku po cijeni od 100,00 kn na mjesec
  5. Vođenje poslova zaštite na radu po cijeni od 55,00 kn mjesečno uz ugovor na 2 godine