1. 30% rabata na redovne cijene za daljnju prodaju - ZA ESPRESSO KAVE
2. 25% rabata na redovne cijene za krajnju potršnju