Na sastanku s predstavnicima Grada Zagreba koji je održan 22.09.2015. godine, a kojem su ispred Obrtničke komore Zagreb nazočili Predsjednik mr. Mirza Šabić, te Potpredsjednik Antun Trojnar, koji ujedno obnaša dužnost Predsjednika Udruženja obrtnika grada Zagreba, postignut je dogovor da će se našim članovima u gradskim prostorima znatno umanjiti zakupnina odnosno da će zakupnine biti potpuno oslobođeni za vrijeme trajanja radova.

Ukoliko će se za vrijeme dijela trajanja rekonstrukcije osigurati kvalitetan pristup lokalima zakupnina će iznositi 5,00 kn /m2.

Također dogovoreno je da će ukoliko radovi budu trajali duže od 6 mjeseci obrtnici u gradskim prostorima biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade.

Obrtnici u gradskim prostorima moraju kad počnu radovi na rekonstrukciji podnijeti Gradu Zagrebu, Uredu za upravljanje imovinom grada, Trg S. Radića 1, zahtjev za oslobođenje od plaćanja zakupnine.

Ovakav zahtjev biti će podnesen i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom RH kako bi se i zakupnicima u prostorima Republike Hrvatske pokušao osigurati jednak pravni položaj za vrijeme rekonstrukcije.