Dana 02.10.2015.godine s početkom u 10.00 sati u prostorima Matice Hrvatskih obrtnika održana je tribina u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Obrtničke komore Zagreb i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temu predstavljanje mjera aktivne politike zapošljavanja.

U pozdravnom govoru Predsjednik Obrtničke komore Zagreb mr.sc. Mirza Šabić iznio je svoje zadovoljstvo mjerama za zapošljavanje kojima se i obrtnici mogu koristiti, kao i brojem obrtnika koju su tu pogodnost iskoristili. Napomenuo je kako i Obrtnička komora Zagreb koristi pogodnosti ovih mjera jer su u Komori trenutno prisutne četiri osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Glavni predavač bio je Ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med koji je prisutnim obrtnicima predstavio pogodnosti za poslodavce, potpore za zapošljavanje i potpore za usavršavanje i osposobljavanje koje su zainteresiranima na raspolaganju.

Od pogodnosti za poslodavce posebno je istaknuta fiskalna olakšica od 17,2 % u slučajevima prvog zapošljavanja i koja se odnosi na osobe bez staža u mirovinskom osiguranju s kojima je potrebno sklopiti ugovor o radu, a trajanje olakšice je najduže jedna godina. Slijedeća vrlo popularna mjera gdje se također može iskoristiti olakšica od 17,2 % jest zapošljavanje osoba bez iskustva, odnosno osoba koje imaju manje od jedne godine iskustva u zvanju za koje su se obrazovale s kojima je za ostvarivanje pogodnosti također potrebno sklopiti ugovor o radu, a trajanje olakšice je kroz dvije godine uz uvjet zadržavanja u radnom odnosu i u trećoj godini. Treća vrsta zapošljavanja jest zapošljavanje na neodređeno osobe do navršenih 30 godina života gdje se fiskalna olakšica u iznosu od također 17,2 % može koristiti kroz narednih pet godina.

Ministar Mrsić posebno se osvrnuo na potpore za zapošljavanje koje iznose 30% za velike poslodavce, 50% za male i srednje poslodavce, a 75% za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Navedene su i potpore za usavršavanje i osposobljavanje koje su svrstane u tri kategorije – Usavršavanje, Učenje na radnom mjestu i Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

U mjeri Usavršavanje potpore iznose od 25%-35% troškova posebnih programa usavršavanja (4.000,00 do 5.700,00 kn) ili 60-70% za programe općeg usavršavanja (9.700,00 do 11.400,00kn) dok je nezaposlenima osigurana novčana pomoć u iznosu najniže novčane naknade - oko 1200,00 kn te troškovi prijevoza (bez odjave s HZZ-a)
U mjeri Učenje na radnom mjestu (bez odjave osobe s HZZ-a) potpore su do 700 kn mjesečno mentoru-poslodavcu, te novčana pomoć i prijevoz nezaposlenoj osobi
U mjeri Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa polazniku je osiguran trošak prijevoza do 1000,00 kn te novčana pomoć 2.400,00 kn mjesečno, mirovinsko i zdravstveno osiguranje poslodavcu za polaznika stručnog osposobljavanja za rad (6.670,00 do 20.011,00kn godišnje), a polaznicima ide i radni staž i računa se u radno iskustvo u struci

Nakon održane tribine Predsjednik Obrtničke komore Zagreb mr.sc. Mirza Šabić ugostio je visoke uzvanike na sastanku gdje se raspravljalo o mjerama koje su na raspolaganju obrtnicima i koje korake je potrebno poduzetii kako bi se te mjere još više popularizirale među obrtnicima.