Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12) propisana je obveza podnošenja podataka o isplaćenom dohotku i uplaćenom porezu na dohodak i to:

člankom 31. stavkom 4. za dohodak od osiguranja,
člankom 46. stavcima 4. i 5. za dohodak od nesamostalnog rada,
člankom 48. stavkom 4. za drugi dohodak,
člankom 50. stavkom 6. za dohodak od imovinskih prava,
člankom 51. stavkom 7. za dohodak od kapitala, a
člankom 60. stavkom 5. isto je propisano i za neoporezive primitke.

Oblik, sadržaj, rokove i način dostavljanja istih, sukladno članku 64. točki 18. Zakona propisuje ministar financija provedbenim propisima, odnosno Pravilnikom o porezu na dohodak, uz suglasnost ministra rada i mirovinskog sustava.

Također, člankom 253. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12) propisano je da način i rokove izvješćivanja o obračunanim doprinosima te oblik i sadržaj izvješća ministar financija uređuje istim propisom kojim uređuje način i rokove izvješćivanja te oblik i sadržaj izvješća o nastaloj obvezi poreza na dohodak, sukladno propisima o porezu na dohodak.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 79/13) koje su stupile na snagu 5. srpnja 2013. propisan je novi Obrazac JOPPD koji stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm.

U tijeku je proces testne faze elektroničke dostave obrasca JOPPD kod odabranih poreznih obveznika putem sustava ePorezna. Ostalim poreznim obveznicima biti će omogućeno testiranje tijekom narednog razdoblja. Za sve porezne obveznike od 1. siječnja 2014. godine biti će obavezno slanje JOPPD obrasca putem ePorezne.