Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) u postupak predstečajne nagodbe vjerovnici prijavljuju svoje tražbine nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Svrha je postupka predstečajne nagodbe omogućiti dužniku, koji je postao nelikvidan i/ili insolventan, financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, a vjerovnicima omogućiti povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.

Člankom 17. Zakona propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:

prioritetne tražbine,
plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,
operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.)
nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,
porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,
troškove postupaka pred javnopravnim tijelima,
troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe

Člankom 69. stavkom 1. Zakona propisano je da u razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja tog postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. Zakona (a to su: prioritetne tražbine, troškovi postupaka pred javnopravnim tijelima i troškovi izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe).

Obveze nastale nakon otvaranja postupka dužnik je dužan plaćati uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe i one imaju prednost pred tražbinama vjerovnika prijavljene u postupak predstečajne nagodbe. Te se obveze smatraju tekućim obvezama nužnim za redovno poslovanje i njihovo podmirenje predstavlja namjeru dužnika za nastavkom poslovanja te uspostavu likvidnosti prema prijedlogu plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

Stoga se pozivaju i upozoravaju svi porezni obveznici koji su u postupku predstečajne nagodbe da uredno podmiruju sve obveze nastale nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, jer će u protivnom Porezna uprava odmah po sklapanju predstečajne nagodbe protiv istih, poduzeti sve mjere ovršnog postupka radi naplate, što će u konačnosti dovesti do otvaranja stečajnog postupka, a koji se otvaranjem postupka predstečajne nagodbe, htjelo izbjeći.

PrilogVeličina
PDF icon pozivnica+INp+19row.pdf253.47 KB