Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2021. godinu - proizvodne i neproizvodne djelatnostiPrihvatljivi prijavitelji - prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti: mikro subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16 – detaljni uvjeti u Javnom natječaju)

Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

•    projekt provodi subjekt malog gospodarstva - prihvatljivi prijavitelj s ciljem unapređenja svog poslovanja

•    projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti, a prijavitelj je registriran za djelatnost projekta

•    projekt se realizira na području Zagrebačke županije i/ili susjednih županija (Grad Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija).

•    iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta navedenog u odredbama za pojedinu vrstu potpore

•    projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2021. godine.

Prihvatljive djelatnosti

- Područje C: Prerađivačka industrija

- Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada

- Područje F: Građevinarstvo

- Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

- Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

- Područje J: Informacije i komunikacije

- Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

- Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim

radova koji su zaštićeni autorskim pravima

- Područje P: Obrazovanje

- Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

- Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja

- Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

Prihvatljive aktivnosti prema vrsti potpore su sljedeće: 

r. br.    Vrsta potpore    Prihvatljive aktivnosti

1.    Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti    - Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti - Preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti

2.    Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti    - Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane neproizvodne djelatnosti - Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje) 

- Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada internetske stranice i web shopa 

- Nabava vozila - isključivo kategorija N1 i - koja služe za obavljanje vlastite neproizvodne djelatnosti izuzev usluga prijevoza za treće osobe 

- Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice)

1.    Korisnici kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti mogu biti subjekti malog gospodarstva, koji zadovoljavaju uvjete ovih Kriterija, i koji prijavljuju projekt koji se odnosi na proizvodnu djelatnost (područje C - prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti). Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti može se dodijeliti za sljedeće namjene: - nabavu (kupnju ili izradu) strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti (JEDAN STROJ/ JEDINSTVENA OPREMA) - preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti (JEDAN STROJ/JEDINSTVENA OPREMA)

Prilikom prijave može se prijaviti samo jedna od navedenih namjena.

Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti dodjeljuje se prema sljedećim kategorijama:

A) za mikro subjekte malog gospodarstva

 B) za ostale subjekte malog gospodarstvaMinimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta:

Kapitalnu pomoć za mikro subjekte pod:

A) moguće je dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 80.000,00 kn ili većim. Kapitalnu pomoć za ostale subjekte malog gospodarstva 

B) moguće je dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 200.000,00 kn ili većim.

Iznos potpore određuje se prema ukupnim prihvatljivim troškovima projekta:

Za subjekte pod A) - ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 80.000,00- 250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 80.000,00 kuna, - ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna.

Za subjekte pod B) - ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 200.000,00 - 250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 80.000,00 kuna, - ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna, Konačni iznos potpore može se mijenjati ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima i broju prijava. Poduzetnik ima pravo u istoj kalendarskoj godini na realizaciju samo jednog projekta koji se sufinancira sredstvima Zagrebačke županije (što uključuje i potpore po Javnom natječaju za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika).

2.    Korisnici kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti mogu biti subjekti malog gospodarstva, koji zadovoljavaju uvjete iz ovih Kriterija, i koji prijavljuju projekt koji se odnosi na djelatnosti navedene u ovim kriterijima osim na područje C - prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti može se dodijeliti za sljedeće namjene:

- nabavu (kupnju ili izradu) strojeva, alata i opreme za obavljanje neproizvodne djelatnosti (JEDAN STROJ/ JEDINSTVENA OPREMA) - nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera; izradu internetske stranice i web shopa, - unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje, radna oprema/radni namještaj) - nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice) - nabava vozila - isključivo kategorija N1 i N2 - koja služe za obavljanje vlastite djelatnosti izuzev usluga prijevoza osoba i roba za treće osobe. Prilikom prijave može se prijaviti samo jedna od navedenih namjena. 

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta: Potporu je moguće dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 45.000,00 kn ili većim.

Iznos potpore određuje se prema ukupnim prihvatljivim troškovima projekta: - ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 45.000,00 - 100.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 30.000,00 kuna,

- ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 100.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 40.000,00 kuna. Konačni iznos potpore može se mijenjati ovisno o raspoloživim sredstvima i broju prijava.

Poduzetnik ima pravo u istoj kalendarskoj godini na realizaciju samo jednog projekta koji se sufinancira sredstvima Zagrebačke županije (što uključuje i potpore po Javnom natječaju za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika). Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Zagrebačka županija sudjeluje u financiranju predloženog projekta. Prijavitelji su dužni uz prijavu priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti te Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba. Jedan poduzetnik može podnijeti samo jednu prijavu na ovaj Natječaj. Korisnik potpore može biti samo jedan subjekt malog gospodarstva istog vlasnika.

Prijave se dostavljaju do 1. travnja 2021. godine

Provedbeni dokument/Javni natječaj možete pročitati OVDJE