1. TKO MOŽE SUDJELOVATI U NATJEČAJU

U natječaju mogu sudjelovati mikro i mali poduzetnici (do 49 zaposlenih) osnovani 2015. godine i ranije koji ulažu u sektorima:

C Prerađivačka industrija, svi osim 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  25.4 Proizvodnja oružja i streljiva,  30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila 
Unutar ovih djelatnosti ubrajamo sljedeće obrtničke sekcije: Fotografi; Knjigoveže, kartonažeri i papirna konfekcija; Kožna galanterija; Krojači; Krznari, klobučari i kapari i kišobranari; Mesari; Metalci; Pekari; Plastičari;  Postolari; Soboslikari - ličioci i pismoslikari; Stolari – četkari; Zlatari i urari.

F Građevinarstvo: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi,  43.3 Završni građevinski radovi,  43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

Unutar ove djelatnosti ubrajamo sljedeće obrtničke sekcije: Električari; Građevinari; Instalateri centralnog grijanja i klimatizacije; Limari i vodoinstalateri; Plinoserviseri i plinoinstalateri; Staklari.

J Informacije i komunikacije (izdavanje: knjige, novine, softver, filmovi, emitiranje programa, telekomunikacije, računalno programiranje i savjetovanje, informacijske uslužne djelatnosti-internet portali, novinske agencije)

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i  74.2 Fotografske djelatnosti

Poduzetnici moraju imati minimalno jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave;

2. IZNOSI I INTENZITET POTPORE    
Najniža vrijednost potpore, koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 HRK. 

Najveći iznos potpore ne može prijeći prag od 300.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:
-    malom poduzeću 65% ukupne vrijednosti 
-    mikro poduzeću 85% ukupne vrijednosti 

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I AKTIVNOSTI

Ulaganje u materijalnu imovinu
•    Nabava novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
•    Nabava dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon,  ako su vezani uz projektne aktivnosti
•    Nabava mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima
•    Troškovi  uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
•    Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

•    Troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
•    Troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt
•    Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

Savjetodavne usluge vezane za ulaganje

•    Usluge upravljanja projektom;
•    Usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;
•    Troškovi promidžbe i vidljivosti

4. OPĆI ZAHTJEVI

Rezultati ulaganja poduzetnika se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje 3 (tri) godine nakon završetka projekta.
Trajanje projekta ne može biti duže od 18 (osamnaest) mjeseci.
Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može imati samo jednu projektnu prijavu.

 

5. ROK ZA PRIJAVU

Rok za dostavu projekata je 30. rujna 2016. godine.

INFORMACIJE O PRIJAVAMA PROJEKTA

Više informacija o natječaju možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276
Za pravovremenu pripremu Vašeg projekta možete se javiti u Obrtničko učilište na 01/4826-012 ili na mail projekti5@obrtnicko-uciliste.hr