Objavljeno: 14. 10. 2021

Ukupna dostupna sredstva iz natječaja: 152.563.412,00 HRK

Prijave od  15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Visina potpore: fiksni iznos 50.000,00 EUR/20.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Stopa sufinanciranja: 100%

Prihvatljivi korisnici:Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Mladi poljoprivrednik je nositelj/ odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili

c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

 

Prihvatljive aktivnosti:

•    kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

•    kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda

•    podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada

•    uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

•    građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

•    kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

•    kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Detalje natječaja možete vidjeti OVDJE!