Objavljeno: 14. 10. 2021

Ukupni iznos natječaja: 112.500.000,00 HRK

Visina potpore: fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Prijave se zaprimaju  od 15. studenoga 2021. od 12:00 sati do 28. prosinca 2021.  do 12:00 sati.

Stopa sufinanciranja: 100%

Prihvatljivi korisnici:

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru

d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

e) zadruga registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti,

ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća.

 

Prihvatljive aktivnosti:

•    kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

•    kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda

•    podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada

•    uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

•    građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

•    kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

•    kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opremeDetalje o natječaju možete pročitati OVDJE!