Predsjednik Obrtničke komore Zagreb Mirza Šabić, potpredsjednik OKZ-a Antun Trojnar i v.d. tajnika OKZ-a Goran Čanković održali su 14. siječnja 2016. godine sastanak sa pomoćnikom pročelnika za komunalne poslove i javne površine Sašom Rakićem i sudionicima s ciljem poboljšanja uvjeta rada zagrebačkih obrtnika. Na sastanku se raspravljalo o problematici vezano za postavljanje tendi, reklama i reklaminih ormarića.

Naime, čest je problem da obrtnici uspiju pribaviti sve potrebne suglasnosti gradskih ureda no problem se javlja kod pribavljanja suglasnosti stanara za ishođenje potrebnih dozvola za postavljanje tendi, reklama i reklamnih ormarića jer im je za to potrebno suglasnost  51 posto suvlasnika zgrade. Suvlasnici najčešće nemaju razumijevanje za obrtnike pa se tako ljeti događa da ugostitelji ne mogu ostvariti nikakav promet zbog nemogućnosti postavljanja tende na terasama kafića. Predstavnici Obrtničke komore Zagreb i pomoćnik pročelnika Saša Rakić usuglasili su se kako su najbolje riješenje samostojeće tende. Sve zainteresiranI ugostitelji mogu tražiti postavljanje tendi tako da se jave područnom uredu za komunalne poslove sa svom potrebnom dokumentacijom.

Također, na sastanku se otvorila tema mogućnosti obročne otplate dospjelih  potraživanja za obrtnike. Kako bi pomogli obrtnicima pogođenima gospodarskom krizom koji  imaju dugovanja za zakupnine, komunalnu naknadu, komunalni doprinos i druga davanja, Obrtnička komora Zagreb uputila je Gradonačelniku Grada Zagreba prijedlog za donošenje zaključka o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja. Predstavnici OKZ napomenuli su pomoćniku pročelnika za komunalne poslove i javne površine Saši Rakiću da je svima u interesu olakšati obrtnicima te izbjeći dugotrajne sudske sporove i to slijedeći sličan primjer iz 2002. godine u  kojem je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba donijelo zaključak u kojem se uređuju uvjeti i način naplate nenaplaćenih potraživanja Grada Zagreba. Time je Grad Zagreb omogućio obveznicima da se obaveze prema Gradu mogu podmiriti jednokratnom uplatom uz popust, prijebojem s potraživanjima prema Gradu Zagrebu, ustupanjem nekretnine, reprogramom potraživanja na rok od 1 godine do 5 godina, ustupanjem potraživanja iz drugih poslovnih odnosa i multilateralnom kompenzacijom.  Na sastanku je dogovoreno ponovno upućivanje prijedloga gradonačelniku s čime su se usuglasili predstavnici Ureda za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Također, predstavnici Obrtničke komore Zagreb iznijeli su primjedbe na odluku o davanju na zakup i na drugo korištenje javnih površina. Zaključeno je  da će OKZ uputiti prijedlog izmjena predmetne odluke na način da predloži sklapanje novog ugovora sadašnjem zakupniku javne površine koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka o zakupu na određeno vrijeme-ne dulje od 5 godina. Tako bi se obrtnicima omugućila jednaka prava i ravnopravan položaj  sa ostalim zakupnicima.