Hrvatski zavod za zapošljavanje i Škola za cestovni promet sklopili su Okvirni sporazum za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih i zaposlenih osoba za rad u djelatnosti prijevoza i skladištenja za sljedeće obrazovne programe:

  1. prekvalifikacija za zanimanje vozač/ica motornih vozila                             
  2. osposobljavanje za vozača/icu C kategorije
  3. osposobljavanje za vozača/icu D kategorije

Obrazovanje je financirano od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a završetkom programa stječe se javna isprava o stečenoj kvalifikaciji koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Sve nezaposlene i zaposlene osobe moraju biti prijavljene u evidenciju HZZ-a da mogu iskazati interes za uključivanjem u neki od programa obrazovanja koji HZZ financira. Odabir programa ovisi o prethodno stečenom obrazovanju i iskustvu osobe, njegovim interesima i stručnoj procjeni savjetnika.

Za informacije o uključivanju u programe obrazovanja obratite se Vama nadležnoj područnoj službi/uredu HZZ-a.

Više informacija, kao i popis svih obrazovnih programa i vrsta edukacija po županijama možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://www.hzz.hr/usluge/obrazovanje-nezaposlenih-i-ostalih-trazitelja-zaposlenja/