Trajanje 01.08.2013.-31.07.2015.

Partneri:

 1. Koordinator Derby College, Derby, UK – Centar za daljnje obrazovanje i usavršavanje (14 strukovnih programa i akademske kvalifikacije, 6000 redovnih i 27 izvanrednih studenata u 5 kampusa)
 2. Professiional Lyceum of Vrodados, Chios Island, GRČKA – srednja strukovna škola, 3 sektora –ekonomija i zapošljavanje u turizmu, građevinarstvo i pomorstvo. Nalazi se u Vrodadosu, drugi grad po veličini na otoku Chios.
 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtyma Omnia, Espoo-Helsinski, Finska, Omnia centar sadržava: Omnia strukovni centar, Omnia centar za obrazovanje odraslih, Centar za praktičnu nastavu naučnika, Radionice za mlade i Omnia za inovacije, razvoj karijere i savjetovanje, proječno 10.000 učenika/polaznika, 700 zaposlenika.
 4. Obrtničko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih, Zagreb, HR
 5. Establisssement Regional d'Enseignement Adapte „Les Terres Rouges“, ST Barhelemy d'Anjou, Francuska, dva dijela škole: obrazuju djecu s poteškoćama u učenju od 11-14 godina i strukovno srednješkolsko obrazovanje za djecu od 16-18 godina, imaju 4 radionice:soboslikarstvo i dekoriranje, drvodjelstvo, metalska i građevinarstvo.
 6. Udruženje obrtnika grada Zagreba, Trg Mažuranića 13, Zagreb, HR

Cilj projekta: Ovim partnerstvom želimo odgovoriti na potrebe tržišta rada putem istraživanja, skupljanja, razmjene i učenja o tehnikama održive izgradnje zgrada i uređenja pejzaža.

Projekt će putem web stranice omogućiti informacije o tradicionalnim vještinama izgradnje i uređenja pejzaža s vizualnim informacijama o različitim tehnikama i metodama namijenjenim poboljšanju vještina koje nedostaju i doprinijeti razumijevanju kako se radi s tradicionalnim materijalima.

Projekt će osnažiti i približiti strukovnu tematiku s radom, potiče sudionike da razmotre razlitiče mogućnosti razvoja nudeći izazov i uzbudljive, ali sigurne mogućnosti učenja, promovirat će obrazovni i jezični, kao i kulturološki razvoj zaposlenika i učenika, povećat će saznanja o međunarodnom tržištu rada i potaknuti sudionike da razmotre svoje mogućnosti kako bi postali međunarodni stručnjaci. Također, sudionici će imati priliku vidjeti kako učenici uče i rade u drugim rezmaljama, te pomoći povećanju plasiranja mladih ljudi na tržište rada.

Zbog donošenja zakona o suzbijanju štetnih emisija u zrak, tradicionalne izgradnje promovirane su kao učinkovita mjera u borbi protiv klimatskih promjena i mnoge europske zemlje su uključile u razvojne politike razvoj i podršku tradicionalnim metodama izgradnje. Razvoj i razumijevanje kako se tradicionalni materijali djeluju i tehnike rada s njima je osnova za daljnju zaštitu naše izgrađene okoline. Europa obiluje prekrasnim povijesnim zgradama. Mnoge od njih su visoko cijenjene i dobro održavane, dok druge stoje prazne i polako propadaju. Postoji nedostatak osposobljenih radnika na održavanju i obnovi, a nedostatak znanja i razumijevanja za adekavatnu obnovu tradicijskih zgrada u sektoru izgradnje. Dobra stručna osnova i snažna suradnja između imeđu istraživanja, stručnjaka i sektora gradnje snažan su poticaj eko-inovacijama u ovom sektoru.

Motivacija za projekt je činjenica da sve partnerske zemlje trebaju kvalificirane radnike (drvo, kamen i druge tradicijske građevinske i pejzažne tehnike) no raspoloživost kvalificiranih radnika je diljem Europe različita; dok neke zemlje ostaju relativno snažne u određenim djelatnostima, dok drugima nedostaje tehničkih kvalifikacija. Treneri i nastavnici su zaineresirani za učenje tradicijskih vještina ali često nedostaje stručnih i obrazovnih izvora za učinkovito izvođenje, a također postoji potreba za programom daljnjeg profesionalnog razvoja u partnerstvu sa stručnjacima za tradicionalne tehnike iz industrije. Sektor treba djelovati u partnerstvu kako bi odredili i udovoljili sadašnjim potrebama tržišta.

Uključivanje 6 različitih partnera pomoći će suradnji na testiranju i primjeni zajedničkih kocepata na europskoj razini s ciljem diseminacije na nacionalnom/regionalnom/nacionalnom nivou visokog područja prioriteta za održivost i sektor gradnje. Svaki partner će istražiti navedena područja u svojoj zemlji i predočiti svoje rezultate za vrijeme određene mobilnosti te razmotriti s partnerskim institucijama. Ovo će rezultirati preporukama najbolje prakse za svako određeno područje. Namjera je da partneri objave svoje aktivnosti što znači da se razvija suradnja u području transparentnosti europskih strukovnih kvalifikacija (EQVET).

Sudionici ovog projekta su zaposlenici, stručnjaci, učenici, nastavnici, treneri i osoblje odgovorno za dizajn i dostavu strukovnih programa odabranih tradicionalnih gradnji i pejzaža Derby Collegeu i partnerima. Sudjelovanje će rezultirati novim stečenim iskustvima učenika, povećanim portfolijom kvalifikacija i stručnosti, i ostvarit će mogućnost povećanog uspjeha ulaska mladih ljudi na tržište rada.

Završna mobilnnost će omogućiti prezentaciju svih prethodnih istraživanja i rezultata da se kombiniraju i razvijaju teorijski europski model dobre prakse održivosti za sektor građevine i pejzaža, kao i preporuke za svaku od eko-inovativno područje koje je istraživano.

Zadaci partnera:

 • UK – koordinira projekt
 • Grčka – istražit će kvalifikacije tradicionalne gradnje u kontekstu potrebna tržišta rada prije prve mobilnosti i izradit će power point prezentaciju koja će biti nadopunjena dobivenim informacijama nakon svake mobilnosti.
 • Finska će dizajnirati predložak i informativni obrazac o kvalifikacijama od materijala dobivenih od svih partnera.
 • Obrtničko učilište će dizajnirati i otvoriti web stranicu projekta koja će biti dostupna svim zainteresiranim stručnjacima i širokoj javnosti.
 • Francuska će formirati i administrirati pre/post evaluaciju i osigurati stalnu povratnu informaciju partnerima u projektu. Od ovih informacija ukupni uspjeh projekta će se evaluirati i bit će osnova za planiranje budućih mobilnost sa snagama i slabostima iz ovog projekta koje će biti uzete u obzir.
 • Udruženje obrtnika grada Zagreba će dati podatke o nedostacima kvalifikacija jer su predstavnik realnog sektora, i svi ostali partneri će uključiti tihe partnere u projekt. Ovo će uključiti različite stručne lokalne male poduzetnike i obrtnike u odabranim područjima koja će se razmjenjivati u okviru partnerstva.

Svi partneri će istražiti, sakupiti i razmjenjivati tradicionalne tehnike gradnje u njihovim zemljama, prisustvovat će skype sastancima, ići će na mobilnosti partnerskim institucijama i bit će uključeni u publicitet projekta i rezultata.

Prije svakog sastanka domaćin će partnerima dostaviti prezentaciju koja će sadržavati informaciju u ustanovi domaćinu, informacije o gradu, okolici i regiji kao i nekoliko fraza na jeziku domaćina.

Također, sudionici mobilnosti će popuniti obrazac o temi mobilnosti. Također bit će odogvorni za istraživanje informacija o temi posjete i spremnosti za aktivnosti istraživanja. Sudionici mobilnosti će naučiti nekoliko fraza na jeziku domaćina kako bi postali bliži s kutlurom, tradicijom i običajima zemlje domaćina.

Tijekom svakog sastanka sudionici će biti uključeni u aktivnosti koje su planirane od strane domaćina. Aktivnosti će obuhvatiti: raspravu o temama predviđenim za projekt, proizvodne i akademske posjete, demonstraciju ručnog rada na radionicama i sl.

Projekt će biti fokusiran na građevinski i pejzažni kurikulum i uključivanjem obrtnika iz građevinskog sektora koji će aktivno promovirati stjecanje obrtničkih vještina. Ovo će se postići suradnjom između strukovnih škola, asocijacija obrtnika i malih poduzetnika kombinirajući mobilnosti s partnerskim predavanjima i shemama praktičnog rada.

1. Sastanak partnera održat će se u Zagrebu u razdoblju od 17. do 22. studenog 2013. godine te su pripreme u tijeku.