Industrijska strojarska škola (ISŠ) iz Zagreba omogućuje svojim učenicima kvalitetno strukovno obrazovanje i osposobljavanje, a kako bi učenici ostvarili svoj puni potencijal već šestu godinu zaredom provode se Erasmus+ programi koje koordinira nastavnica u zvanju savjetnice Meri Ružević. Zahvaljujući Erasmus+ akreditaciji, u svibnju 2024. godine provedena je dvotjedna mobilnost učenika u Sloveniji u Novom mestu za dvojicu učenika u zanimanju CNC operater i to učenika 2.g razreda Stivena Vrljića te učenika 3.g razreda Roka Blaževića kojima je u pratnji bio nastavnik Dubravko Glivetić.

Učenici i nastavnik u Novom mestu boravili su od 5. do 17. svibnja 2024. godine te su bili smješteni u učeničkom domu iz kojeg su svako jutro odlazili u obližnji Šolski center Novo mesto na stručnu praksu. Nastavnik Glivetić i učenici Roko i Stiven imali su mogućnost obilaska odjela Šolskog centra uz pratnju domaćina Tomaža Pintariča, koji je voditelj Erasmus+ projekata i obrazovanja odraslih te su dobili uvid u metode i tijek odvijanja praktične nastave u odjelima za mehatroniku, automehaniku, autolimariju, alatničarstvo, CNC, CAD i CAM tehnologiju, a imali su priliku vidjeti i kako se provodi nastava u drugim obrazovnim sektorima kao što je prerada drva gdje učenici također koriste CNC tehnologiju.

Učenici ISŠ-a, zajedno sa slovenskim kolegama, tijekom 10 radnih dana imali su zadatke izrade tehnološke dokumentacije, programiranje i simulacija izrade strojnog dijela. Vještina je to koja od učenika zahtijeva da može proučiti i interpretirati složene tehničke crteže i specifikacije te raditi na visokom stupnju preciznosti i detalja. Učenik u zanimanju CNC operater mora biti vješt u radu s metalima i razumjeti kako metali reagiraju na različite procese te biti kvalificirani operater računala kako bi se služio softverom specifičnim za određenu industriju.

CAD/CAM tehnologije danas su sveprisutne u svim industrijskim granama koje se koriste za proizvodnju proizvoda kao što su dijelovi strojeva i uređaja, automobili, zrakoplovi, kalupi za alate, medicinska protetika, mobiteli, igračke itd. Da bi se oblikovao gotov dio, postupak rezanja može se započeti od punog bloka, prethodno obrađenog dijela, odljevka ili otkivka, a na osnovu tehničkog crteža. Razrada tehnologije izrade dijela zahtijeva vještine čitanja i tumačenja složenih tehničkih crteža, poznavanje i specifikacije potrebnih materijala i alata, rad s visokim stupnjem preciznosti, vještine obrade metala i razumijevanja kako metali reagiraju na različite procese, poznavanja ručnog i strojnog programiranja, generiranja G koda korištenjem CAD/CAM industrijskih programa te je potrebno biti visoko kvalificiran rukovatelj strojevima tj. CNC operater što je strukovna kvalifikacija koju će učenik Roko Blažević steći ove godine po završetku trogodišnjeg obrazovanja dok će Stiven Vrljić svoje obrazovanje sa svim navedenim kvalifikacijama završiti sljedeće šk. god. Iskustvo rada u Šolskom centru sigurno je doprinijelo poboljšanju stručnih kompetencija. 

Učenici su u Šolskom  centru uz strukovne vještine razvijali i druge kompetencije jer je za CNC operatera iznimno važno da posjeduje komunikacijske vještine kako bi sa suradnicima uspješno i profesionalno komunicirao o poslovnim zadacima te bio u stanju voditi manji tim suradnika. Erasmus+ mobilnost u Sloveniji i timski rad s učenicima iz Šolskog centra poboljšao je  vještine koje učenicima pomažu da u odnosu prema klijentima pokažu profesionalnost, uvažavajući zahtjeve klijenta, ali istodobno pruže klijentu stručne savjete.

ISŠ tim je u okviru Šolskog centra obišao suvremeno opremljenu knjižnicu, dvorane i terene za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te multimedijalni centar pri čemu su domaćini isticali da osim strukovnih vještina, veliku pozornost pridaju i razvoju osobnih prednosti učenika kao i razvoju tzv. „soft skills“ pa tako učenike poučavaju komunikaciji na materinjem i stranom jeziku, timskom radu, vodstvu, rješavanju problema, radnoj etici, obraćanju pozornosti na detalje te razvijaju njihovu prilagodljivost i kreativnost tijekom strukovnih natjecanja, ali i natjecanja u sportu i općeobrazovnim nastavnim predmetima.

Učenici su u pratnji nastavnika imali priliku posjetiti tvornicu za proizvodnju automobila Renault-Revoz, a svoj doživljaj Erasmus+ mobilnosti upotpunili su posjetom Ljubljani i Bledu.

Svijet rada postaje sve zahtjevniji i složeniji pa je iznimno važno što pozitivna iskustva mobilnosti učenika, u okviru programa Erasmus+, učenicima daju dodatni radni elan i mnogo optimizma i vjere u vlastite strukovne vještine, a to je još više potencirano pohvalama svih slovenskih mentora učenika koji su učenike pohvalili ne samo kao vrijedne i stručne mlade radnike, već i kao odgovorne i u komunikaciji vrlo ugodne mlade ljude.

Nastavnik Dubravko Glivetić nakon uspješne mobilnosti zaključio je da svaka Erasmus+ mobilnost omogućuje razvoj osobnih i profesionalnih kompetencija učenika, no učenici završe obrazovanje, pronađu svoje mjesto u svijetu rada, a vrijednost koja zasigurno ostaje povećan je ugled škole koja provodi Erasmus+ mobilnosti kao i mogućnost da nastavnici imaju susrete na europskoj razini kako bi učili iz primjera dobre prakse razvijenih zemalja EU te stečena znanja i vještine implementirali u odgojno-obrazovni proces. 

Suautori vijesti: Dubravko Glivetić, Kristinka Lemaić i Josip Filić