Započelo je obvezno dvojno iskazivanje cijena u kuni i euru kao važan instrument prilagodbe potrošača na proces zamjene kune eurom.

Obvezno dvojno iskazivanje traje do 31. prosinca 2023. i odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima.

Dvojno iskazivanje je obvezno kod svih oblika prodaje: u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu na cjeniku, na internetskoj stranici, u ponudi i ugovoru (ukupan iznos), u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku te na računu. Dvojno iskazivanje treba biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko, a prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti isključivo fiksni tečaj konverzije u punom brojčanom iznosu, bez obzira što je zadnja znamenka nula, dakle 1 EUR = 7,53450 kuna.

O načinu i modelu dvojnog iskazivanja cijena odlučuje svaki poslovni subjekt samostalno, a pri ispostavljanju računa potrošačima od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. potrebno je uvijek dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

To znači da će cijene artikala na računu do 31. prosinca 2022. biti iskazane u kuni, a ukupan iznos u kuni i euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Nakon uvođenja eura, cijene artikala na računu bit će iskazane u euru, a ukupan iznos u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Dvojno iskazane cijene ne moraju biti iskazane, primjerice, na totemima i agregatima benzinskih postaja, na fiksnim panelima, primjerice na autocestama, zaslonima blagajni i samoposlužnih uređaja, zrakoplovnim kartama, kuponima za popuste, iznosu povratne naknade na ambalaži, knjigama, poštanskim markama, biljezima, SIM karticama, otisnutim ulaznicama za kazalište ili koncerte, vagama i naljepnicama s vaganom cijenom.

Za navedene iznimke cijene moraju biti iskazane u kuni do 31. prosinca 2022., a od 1. siječnja 2023. u euru.

Važno je napomenuti da se navedene iznimke ne odnose na obvezu dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa na računima.

Svi detalji vezani za dvojno iskazivanje za poslovne subjekte te iznimke od obveze dvojnog iskazivanja detaljno su pojašnjeni u Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Pristupanje Etičkom kodeksu je dobrovoljno i potpuno besplatno a prijaviti se možete putem poveznice: https://etickikodeks.mingor.gov.hr/#!/app/pohvale-prituzbe, gdje je dostupan i cjelokupan popis poslovnih subjekata koji su pristupili Etičkom kodeksu. 

Etički kodeks utvrđuje načine postupanja poslovnih subjekata u svrhu pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, s ciljem stvaranja povjerenja i sigurnog okruženja za potrošače. Etički kodeks namijenjen je svakom poslovnom subjektu u nefinancijskom i financijskom sektoru, koji radi u Republici Hrvatskoj i posluje u izravnom odnosu s potrošačima.

S danom pristupanja Etičkom kodeksu, poslovni subjekt stječe pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake te prihvaća i jamči provedbu načela Etičkog kodeksa:

1. postupak uvođenja eura neće se zloupotrijebiti za neopravdano povećanje cijena roba i usluga unatoč tome što se cijene formiraju na temelju ponude i potražnje na slobodnom tržištu;

2. preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te zaokruživanje istih obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u njegovom punom brojčanom iznosu te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja;

3. na prodajnim mjestima i mjestima pružanja usluga odnosno na internetskim stranicama, dvojno će se iskazati cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti za sve robe i usluge u kuni i u euru u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.;

4. prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti prikazivat će se dvojno iskazane cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti uvijek prikazujući i fiksni tečaj konverzije;

5. fiksni tečaj konverzije bit će istaknut na računima, u prodajnom prostoru, mjestu pružanja usluga odnosno na internetskim stranicama na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način s ciljem što jednostavnijeg preračunavanja i usporedbe cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za potrošače;

6. radnici poslovnog subjekta bit će pravodobno informirani i osposobljeni vezano uz postupak uvođenja eura kako bi potrošačima na što transparentniji način objasnili pravila o preračunavanju i zaokruživanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te dvojnom iskazivanju u okviru svoje djelatnosti;

7. u razdoblju dvojnog optjecaja posebna pažnja posvetit će se pravilnom i jasnom preračunavanju ostatka iznosa koji se mora vratiti potrošaču u eurima.

Vizualna identifikacijska oznaka - logotip i slogan, bit će postavljena na prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga odnosno na internetske stranice, uključujući postavljanje vizualne identifikacijske oznake i prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti. Prestanak obveze primjene Etičkog kodeksa nastupa s danom 31.12.2023., ili s danom oduzimanja prava na isticanje vizualne identifikacijske oznake, ili s danom prestanka postojanja pravne osobnosti.

Popis aktivnih poslovnih subjekata koji su pristupili Etičkom kodeksu bit će javno dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.

Inicijativa Etički kodeks provodi se pod sloganom SVAKI CENT SE BROJI, SVAKA KUNA SE RAČUNA. Cilj joj je upravo taj: da potrošači budu sigurni da se svaka njihova kuna zaista računa i svaki cent broji te da postoje poslovni subjekti kojima u procesu prelaska na euro mogu vjerovati.