Podsjećamo da se bliži zakonski rok predaje godišnje prijave poreza za obveznike poreza na dohodak za 2019. godinu. Godišnja porezna prijava za 2019. godinu predaje se na obrascu DOH nadležnoj ispostavi Porezne uprave osobno ili putem sustava e-porezne.

Rok za podnošenje godišnje porezne prijave za 2019. godinu na Obrascu DOH je do 29. veljače 2020. godine

Obrazac DOH nalazi se u privitku, a sve ostale porezne obrasce možete pronaći na web stranici HOK-a ili na POVEZNICI OVDJE

 

Izvor: www.hok.hr, 2020.godine