Grad Samobor i u ovoj godini dodjeljuje potpore za kapitalna ulaganja u malom gospodarstvu koja privlače brojne male poduzetnike. Potporu mogu ostvariti subjekti malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva) koji obavljaju proizvodnu i/ili prerađivačku djelatnost na području grada Samobora. Javni poziv otvoren je do 22. svibnja 2023. godine, a ukupno je za tu namjenu Grad u proračunu osigurao 53.000,95 eura. Za potpore trgovačkim društvima i zadrugama osigurano je 26.550,00 eura, a za potpore obrtnicima 26.545,00 eura. Minimalni iznos ulaganja je 10.000,00 eura, a pojedinačni trošak unutar ulaganja mora biti veći od 1.300,00 eura.

 

IZVOR: Večernji list