Na službenim stranicama Grada Zagreba objavljen je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Tekst oglasa dostupan je na OVOJ POVEZNICI.
 
Prijava se podnosi na Obrascu ponude/prijave na javni natječaj, koji je prilog, odnosno sastavni dio natječajne dokumentacije. Obrazac treba preuzeti na vlastiti disk i tek onda upisivati podatke u isti.

Pisane ponude na ovaj javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I GARAŽA – NE OTVARATI“
na adresu: GRAD ZAGREB- POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA
putem: Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada
Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje šalter 1.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 27.1.2020.

Obrazac ponude/prijave za javni natječaj  (Prilog 1): 

PrilogVeličina
Datoteka PRILOG 1 NATJECAJ_2020110.docx13.77 KB