Gradonačelnik grada Zagreba g. Milan Bandić i pročelnica Ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša gđa. Mirka Jozić na održanoj novinarskoj konferenciji u prostorijama Obrtničke komore Zagreb objavili su Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, a rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana.     

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima Javnog natječaja u roku od 90 dana od dana njegova zaključenja. Najviši pojedinačni iznos potpore iznosi 30.000 kuna, a najniži 10.000 kuna. Potpore će se odobravati do iskorištenja sredstava osiguranih u gradskom proračunu, a konačnu odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik. Pročelnica Ureda za gospodarstvo gđa. Mirka Jozić istaknula je da se neće prihvaćati dopuna dokumentacije te navela da obrtnici kada skupe svu potrebnu dokumentaciju odnesu u Plavi ured, Vodnikova 12, Zagreb gdje će se savjetovati dali im je što još potrebno prije predaje dokumenata. 

Riječ je o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Zagrebu od 2019. do 2023. u dijelu koji se odnosi na Mjeru 1.2. Očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti. 

Predsjednik Obrtničke komore Zagreb dr.sc. Mirza Šabić je istaknuo kako je ponosan na dosadašnju uspješnu suradnju Komore i Grada te da su mnogi projekti koji su bili predloženi od strane Komore i podržani što je od velike važnosti za obrtnike i njihovo poslovanje. Istaknuo je kako Grad i dalje ima na snazi mjere pomoći za obrtnike, a to su otpis zakupa poslovnih prostora kao i snižena cijena komunalnih naknada. 

Isto tako predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba g. Antun Trojnar je napomenuo kako je svaka pomoć obrtniku važna, te da u ovim vremenima kada je potres otežao poslovanje u Gradu Zagrebu uz virus koji je cijelu godinu obilježio ovaj Javni poziv svakako bitan za opstanak naših obrtnika.

Korisnici potpora mogu biti obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte.

Korisnici potpora moraju imati sjedište u gradu Zagrebu, a djelatnost  koja je navedena u popisu  javnog natječaja. Također, u poslovnom subjektu moraju imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (vlasnika ili jednog zaposlenika), najmanje tri mjeseca prije raspisivanja natječaja. Ako se radi o novoupisanom obrtu, mora imati upisan početak obavljanja obrta i najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, također vlasnika ili jednog zaposlenika. I novoosnovano trgovačko društvu isto mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

U natječaju se navodi da se tradicijskim smatraju djelatnosti koje se obavljaju na tradicijski način odnosno uporabom tradicijskih materijala i tehnologije tijekom proizvodnje i popravaka, te je naveden popis tih djelatnosti.

Deficitarnim se smatraju djelatnosti za kojima je na tržištu potražnja veća od ponude. Utvrđuju se godišnje prigodom raspisivanja natječaja za dodjelu potpora prema podatcima vijeća gradskih četvrti o iskazanim potrebama građana za pojedinim djelatnostima na području Zagreba i na temelju prijedloga  Obrtničke komore Zagreb. 

Proizvodnim obrtničkim djelatnostima smatraju se proizvodne djelatnosti od gospodarskog značenja za Grad Zagreb.

Potpore se odobravaju za nabavu opreme, alata i pribora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena, za nabavu inventara i unutarnje uređenje poslovnog prostora, za edukaciju, za promotivne aktivnosti, za stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete te za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 10.000 kuna, to jest od najnižeg pojedinačnog iznosa potpore. Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu i samo za jednu djelatnost.

Više o natječaju možete pročitati  OVDJE.