Hrvatska obrtnička komora organizirat će i sufinancirati s 50 % cijene standardno uređenog izložbenog prostora kolektivan nastup članova HOK-a na 56. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2024., najvećem obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Sloveniji i široj regiji, koji će se održati od 18. do 22. rujna 2024. godine na prostoru Celjskog sajma u gradu Celju.

Međunarodni sajam u Celju je respektabilna sajamska izložba s oko 1.000 izlagača iz 34 države svijeta, s velikom posjetom sajmu (oko 86.000 posjetitelja iz preko 40 država svijeta) te je mjesto kvalitetne prezentacije proizvoda i usluga za obrtnike i poduzetnike koji žele u direktnom kontaktu sa potencijalnim kupcima provjeriti kvalitetu svojih  proizvoda i usluga, s ciljem izvoza te dolaska do novih poslovnih kontakata za buduće poslove.

Izložbeni program sajma u Celju obuhvaća: poslovne susrete, međunarodna predstavljanja, strojeve i opremu za drvo i metal, opremu od inox-a, elektrotehniku, preradu plastike, gume, obradu metala, strojogradnju, prehranu i ugostiteljstvo, izradu alata za obradu drva, plastike i metala, namještaj i unutarnje uređenje, završne radove u graditeljstvu, alate za uređenje doma i okolice, energetiku, opremu za prehrambenu industriju, mehanizaciju sela, građevinsku mehanizaciju, montažne kuće, proizvode široke potrošnje, IT opremu, stare zanate i tradicijske obrte, turizam...

U nastavku dajemo osnovne informacije o sajmu, a u privitku i prijavu za nastup na 56. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2024.

Termin održavanja: 18. – 22. 09. 2024.

Radno vrijeme sajma: 09,00 – 19,00 sati

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Celje-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Celje, dežurnu osobu na štandu, domaćicu na štandu-sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup. Za svoje izlagače Hrvatska obrtnička komora osigurala je izložbeni štand u paviljonu međunarodnih izložbi Celjskog sajma.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50 % iznosi 100,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 125,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 200,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 250,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

  1. prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
  2. podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
  3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 16. 8. 2024. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Mole se zainteresirani obrtnici i poduzetnici za prezentaciju na sajmu u Celju da ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila njihov nastup.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/4806 650, Dražen Horvat; elektronička pošta: drazen.horvat@hok.hr .

Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge predstavite na najvažnijem obrtničkom i poduzetničkom sajmu u ovom dijelu Europe u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore !

 

IZVOR: HOK