Grad Zagreb je na službenim stranicama raspisao JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje lokacije – mjesta na javnoj površini za prigodnu prodaju umjetničkih i prigodnih predmeta te ukrasa. 

Ponude na natječaj dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposrednom dostavom u centralnu pisarnicu gradske uprave, na adresu: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odsjek za korištenje i zakup javnih površina i reklame, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s naznakom „NE OTVARAJ –JAVNI NATJEČAJ ZA BOŽIĆNU PRODAJU 2019. - UMJETNICI“.

Rok za predaju ponuda je 26. studeni 2019..

(Fotografija: I. Plenković) 

TEKST NATJEČAJA: