Raspisuje se javni natječaj za dodjelu lokacija s mjestima na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija povodom božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga navedenih u sljedećim tabličnim prikazima.

Kartografski prikaz lokacije s mjestima sastavni je dio ovoga natječaja.

LOKACIJA S MJESTIMA: TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

najveće dozvoljeno zauzeće površine unutar obuhvata postavljanjem pokretnih naprava

           15 – 25

0 – 5

55.040,00 kn / 7.305,10 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

270 m2

 

LOKACIJA S MJESTIMA: EUROPSKI TRG, ULICA AUGUSTA CESARCA

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

najveće dozvoljeno zauzeće površine unutar obuhvata postavljanjem pokretnih naprava

10 – 20

5 - 20

47.128,00 kn / 6.254,96 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

200 m2

LOKACIJA S MJESTIMA: VLAŠKA ULICA - pješačka zona

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

najveće dozvoljeno zauzeće površine unutar obuhvata postavljanjem pokretnih naprava

10 – 20

0 – 5

38.872,00 kn /5.159,20 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

220 m2

LOKACIJA S MJESTIMA: STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE - zapad

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

najveće dozvoljeno zauzeće površine unutar obuhvata postavljanjem pokretnih naprava

5 – 9

0 – 3

13.261,20 kn / 1.760,06 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

80 m2

LOKACIJA S MJESTIMA: ČRNOMEREC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

10 – 20

0 – 10

34.400,00 kn / 4.565,66 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: MAKSIMIR, KVATERNIKOV TRG

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

5 – 15

0 – 5

29.842,00 kn / 3.960,71 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: TREŠNJEVKA – sjever, TRG KREŠIMIRA

ČOSIĆA

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

5 – 15

0 – 5

24.940,00 kn / 3.310,11 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: TREŠNJEVKA – jug, PALINOVEČKA ULICA

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

5 – 12

0 – 3

19.608,00 kn / 2.602,43 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: STENJEVEC, TRG IVANA KUKULJEVIĆA

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

5 – 12

0 – 3

19.608,00 kn / 2.602,43 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: PODSUSUSED – VRAPČE, PARK 101. BRIGADE

HRVATSKE VOJSKE

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

3 – 10

0 – 3

13.932,00 kn / 1.849,09 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: SESVETE, TRG DRAGUTINA

DOMJANIĆA / NINSKA ULICA

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

2 – 10

0 – 7

17.888,00 kn / 2.374,15 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: PEŠČENICA – ŽITNJAK, MO KOZARI BOK

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

2 – 10

0 – 5

14.620,00 kn / 1.940,41 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: NOVI ZAGREB – istok, TRG IVANA

MEŠTROVIĆA

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

5 – 15

0 – 5

24.940,00 kn / 3.310,11 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: NOVI ZAGREB – zapad, TRG ANE RUKAVINE

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

3 – 8

0 – 3

13.416,00 kn 1.780,61 eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: PODSLJEME, žičara

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

2 – 10

0 – 3

13.932,00 kn / 1.849,09  eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

LOKACIJA S MJESTIMA: BREZOVICA, kod igrališta

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – ugostiteljstvo

najmanji i najveći broj pokretnih naprava namjene – prigodna prodaja

jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za ovu lokaciju

2 – 10

0 – 3

13.932,00 kn / 1.849,09  eur (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

Prigodna prodaja je prodaja rukotvorina, suvenira, božićnih ukrasa i domaćih proizvoda koji ne uključuju voće i povrće te koje nije moguće na mjestu prodaje odmah konzumirati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 24.10.2022., s početkom u 10:00 sati, na lokaciji „Tribina Grada Zagreba“, Kaptol 27, Zagreb.

Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti

Detaljnje informacije o natječaju možete pronaći OVDJE

 

PrilogVeličina
Datoteka Javni natječaj7.67 MB