Zagrebačka županija je na svojim službenim internetskim stranicama objavila Javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2020. godinu.  Prijavu na Javni natječaj će biti moguće podnijeti putem sustava e-prijave najkasnije do 10.03.2020. godine.

Natječaj je dostupan na OVOJ POVEZNICI